Gazprom Nieft podkopuje porozumienie naftowe w przeddzień szczytu

25 maja 2017, 07:00 Alert
Alpine ropa tankowiec

Tuż przed ogłoszeniem decyzji w sprawie przedłużenia porozumienia naftowego Gazprom Nieft poinformował, że w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększył wydobycie surowca.

Rosja jest największym uczestnikiem wspomnianego porozumienia spoza OPEC, które zawarto w celu zrównoważenia sytuacji na rynku naftowym. W ubiegłym tygodniu przyłączyła się ona do propozycji Arabii Saudyjskiej, aby przedłużyć porozumienie naftowe o dziewięć miesięcy zamiast planowanych wcześniej sześciu.

Z kolei Gazprom Nieft, który jest czwartą co do wielkości spółką naftową w Rosji, poinformował, że wydobycie węglowodorów w pierwszym kwartale 2017 roku wyniosło ok. 160 mln baryłek ekwiwalentu ropy, co w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym oznacza wzrost o 4,8 procent. Zdaniem spółki jest to wynik wzrostu wydobycia w Arktyce oraz projektów realizowanych w Iraku.

Na początku maja Gazprom Nieft poinformował, że wydobycie z arktycznego złoża Nowoportowskoje osiągnęło 5 mln ton metrycznych (ok. 35 mln baryłek). Z kolei dzienne wydobycie z irackiego złoża Badra wzrosło o 80 tys. baryłek, przekraczając poziom 5 mln baryłek.

Dzisiaj w Wiedniu ruszają rozmowy na temat dalszego przedłużenia porozumienia naftowego. Zdaniem rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa umacnia się konsensus za kontynuacją działań na rzecz zrównoważenia rynku ropy.

UPI/Piotr Stępiński

biznesalert.pl/jakobik-porozumienie-naftowe-dziala-emocje-gieldzie