Gazprom i Rosnieft podzielą się Arktyką

6 kwietnia 2018, 07:00 Alert
Arktyka Gazprom Nieft
Prirazłomnaja, fot. Gazprom Nieft

Na mocy poprawki rozporządzenia ministerstwa surowców naturalnych Rosji o koncesjach na szelfie arktycznym konkurenci na rynku krajowym Gazprom i Rosnieft uzyskają prawo do walki o kolejne koncesje.

Zgodnie z nowym prawem obie spółki posiadające już prawie 80 procent koncesji na szelfie, będzie mogło ubiegać się o kolejne. W ten sposób resort odwiesza kolejną rundę przyznawania koncesji. O poprawki poprosiły Gazprom i Rosnieft. Nowe prawo ma rozstrzygać ich spory o dostęp do atrakcyjnych złóż arktycznych. Jednym z nich jest Murmanskoje na Morzu Barentsa.

Rosnieft posiada obecnie ponad 40 koncesji, z których sześć znajduje się na Morzu Barentsa, osiem na Morzu Peczorskim, cztery na Morzu Karskim, cztery na Morzu Łaptiewów i cztery na Morzu Wschodniosyberyjskim.

W przeszłości ministerstwo surowców naturalnych wykluczyło z procesu pozyskiwania koncesji spółki bez „odpowiedniego doświadczenia”, co pozostawiło w grze tylko dwie największe spółki wspomniane powyżej. Arktyczne złoża mają zagwarantować zastępowalność starych złóż, które ulegają stopniowemu zczerpaniu. Ich eksploatację utrudnia ograniczony dostęp rosyjskich firm do zachodnich technologii i kapitału związany z wprowadzeniem sankcji za nielegalną aneksję Krymu i agresję na wschodzie Ukrainy.

Wiedomosti/Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Atomowe lodołamacze i gazoporty. Zimna Wojna przyszłości