Gazprom: Sankcje nie wpłynęły znacząco na naszą działalność

24 sierpnia 2016, 07:39 Alert

Zachodnie sankcje nie miały znaczącego wpływu na działalność Gazpromu. Rada dyrektorów spółki zapoznała się z informacją o wpływie sankcji na koncern w latach 2015-2016 oraz podjętych środkach w celu ich przeciwdziałania.

fot. Gazprom

We właściwym momencie Gazprom szybko ocenił wpływ ryzyka wynikającego z ograniczeń sankcyjnych i podjął szereg środków na rzecz minimalizacji możliwych negatywnych konsekwencji.- W rezultacie zachodnie sankcje nie okazały znaczącego wpływu na działalność Gazpromu, w tym w kwestii realizacji, przedłużeń obecnych i podpisania nowych kontraktów na dostawy gazu z zagranicznymi kontrahentami, i nie mają krytycznego znaczenia dla obecnej działalności koncernu – czytamy w oświadczeniu Gazpromu.

Spółka przekonuje w nim, że prowadzi efektywną politykę, dzięki której utrzymuje stabilność finansową. Gazprom posiada dostęp do międzynarodowych rynków kapitałowych i jest w stanie pozyskać środki na atrakcyjnych warunkach, rozszerza listę instrumentów finansowych w celu dywersyfikacji źródeł zależności, w tym rozszerza współpracę z azjatyckimi bankami.

Jednym z najbardziej efektywnych środków, zdaniem koncernu, jest kontynuowanie kompleksowych prac nad zapewnieniem technologicznej niezależności i subsydiowania importu. Obecnie w łącznym wolumenie zakupów Gazpromu udział zagranicznych podmiotów zajmujących się osprzętowaniem wynosi ok. 5 procent (w kwestii produkcji rur – mniej niż 0,1 procent). Spółka ściśle ogranicza zakup osprzętowania i usług z zagranicy. Prowadzi dywersyfikacje importu poprzez pozyskiwanie dostawców z krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Wspólnoty Niepodległych Państw, krajów Azji i Pacyfiku, państw BRICS oraz pozostałych.

Jak przekonuje Gazprom, koncern stwarza warunki dla lokalizacji na terytorium Rosji produkcji sprzętu hi-tech. Spółka podkreśla, że ma podpisane listy intencyjne ze spółkami Linde, Silowyje Maszyny oraz Salwatneftemasz, zgodnie z którymi rozważą możliwość współpracy w celu organizacji produkcji osprzętowania dla upłynnienia oraz przetwórstwa gazu.

Obecnie wobec Gazpromu są nałożone sankcje związane z ograniczeniem zakupów osprzętowania i usług dla eksploatacji złóż głębinowych, szelfu arktycznego oraz złóż ropy łupkowej w Rosji. Ponadto Gazprom Nieft figuruje w spisie spółek, które mają ograniczony dostęp do rynków kapitałowych w Unii Europejskiej. W wyniku sankcji Gazprombank ma problem z pozyskaniem środków kapitałowych na działalność. Rosjanom nie pomaga również niska cena ropy naftowej, która w połączeniu z sankcjami wpływa na realizację projektów infrastrukturalnych, np. na budowę gazociągów służących dostawom paliwa do Chin (magistrale Siła Syberii 1 i 2 – przyp. red.).
RIA Novosti/Piotr Stępiński