GDDKiA: wybrano wykonawcę S7 Lubień-Naprawa

26 stycznia 2016, 15:30 Alert

(GDDKiA)

Jak poinformowała na swojej stronie internetowej GDDKiA Wybrano wykonawcę drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa. Jest nim polsko – ukraińskie konsorcjum przedsiębiorstw: IDS-BUD S.A z Warszawy i Korporacja ALTIS-HOLDING z Kijowa.

Wykonawca ten zaoferował, że za 521 519 095,35 złotych, w ciągu 22 miesięcy od daty zawarcia umowy wybuduje ten odcinek drogi ekspresowej dając przy tym 10 letnią gwarancję jakości. W czwartek, 29 października 2015 r., w siedzibie GDDKiA Oddział Kraków nastąpiło otwarcie ofert wykonawców na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień – Naprawa o długości 7 km 590 m. Oferty złożyło 12 firm i konsorcjów. Najniższa zaproponowana cena wynosiła ponad 521,5 mln zł, najwyższa ponad 828 mln zł. Większość firm (8) zaproponowało cenę pomiędzy ponad 521 mln a ponad 592 mln zł.

Zgodnie z przepisami w ciągu 10 dni mogą wpłynąć ewentualne odwołania od innych wykonawców. Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, zamówienie to podlega kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w związku z tym umowa z wybranym konsorcjum może być zawarta po doręczeniu do GDDKiA Oddział w Krakowie informacji o wyniku tej kontroli. Na 7,6 km odcinku drogi ekspresowej S7 Lubień – Naprawa oprócz dwujezdniowej drogi klasy S, wybudować trzeba m.in. dwa MOP-Y : Lubień i Krzeczów oraz 10 obiektów inżynierskich i 6 małych mostków na potoku Krzywańskim.