Generali i Vienna Insurance Group ubezpieczają nową elektrownię na węgiel brunatny w Czechach

5 listopada 2018, 12:00 Alert
Komin, przemysł, emisje

Generali i Vienna Insurance Group (VIG) podpisały umowę o wartości 365 tys. euro na ubezpieczenie niedawno ukończonej elektrowni węglowej o mocy 660 MW w Czechach, podważając międzynarodowe działania mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i oczyszczanie powietrza w Europie.

Węgiel jest największym pojedynczym źródłem emisji CO2. Według najnowszego raportu Międzyrządowego Panelu ONZ ds. Zmian Klimatu nie można zbudować żadnych nowych elektrowni węglowych, a co najmniej 59% całej energii węglowej musi zostać wycofane do 2030 r., aby osiągnąć paryski cel klimatyczny polegający na ograniczeniu globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia C.

Alessandro Runci, prowadzący kampanię w Re:Common, mówi: „To wielka szkoda, że Generali wspiera CEZ, jednego z najbardziej agresywnych deweloperów węgla w Europie, w czasie, gdy Europa powinna pozbywać się węgla. Wzywaliśmy Generali do zaprzestania ubezpieczania inwestycji węglowych i będziemy wywierać presję na firmę do czasu przyjęcia przez nią rygorystycznej polityki wspierającej cel 1,5C zgodnie z raportem IPCC”.

Elektrownia Ledvice spala węgiel brunatny, najbardziej zanieczyszczoną formę węgla, a nowy blok będzie miał żywotność 40 lat. Jest on obsługiwany przez większościowe czeskie państwowe przedsiębiorstwo energetyczne CEZ i od roku działa na zasadzie próbnej.

Według informacji opublikowanych na stronie przetargowej CEZ, Generali zapewni ubezpieczenie majątkowe we współpracy z drugim ubezpieczycielem Vienna Insurance Group (VIG) poprzez swoje czeskie spółki zależne. VIG, który ubiega się również o objęcie ochroną ubezpieczeniową elektrowni Ostrołęka C, stara się odgrywać coraz większą rolę w ubezpieczaniu węgla w Europie w miarę wycofywania się wcześniejszych głównych ubezpieczycieli.

„Nie ma i nie będzie zgody na ubezpieczanie przez VIG nowych elektrowni węglowych takich jak Ostrołęka C. Udział w ubezpieczaniu nowych elektrowni i kopalni węglowych jest nie tylko nieodpowiedzialny z punktu widzenia skutków zmian klimatu i spalania węgla dla zdrowie, ale i będzie wiązał się dla VIG z wysokimi kosztami reputacyjnymi”- komentuje Kuba Gogolewski, koordynator kampanii finansowej w Fundacji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”.

„Generali i Vienna Insurance Group właśnie ubezpieczyli czeską elektrownię węglową, sygnalizując, że nie są gotowi do likwidacji węgla i ochrony setek tysięcy istnień ludzkich przed skutkami zanieczyszczenia powietrza związanego z węglem i zmianami klimatu. Będą oni nadal poddawani presji publicznej, chyba że w końcu zdecydują postawić bezpieczeństwo ludzi ponad zyskami z węgla” – mówi Katya Nikitenko, szefowa kampanii ubezpieczeniowej Greenpeace.

Z publicznego dokumentu przetargowego CEZ wynika, że czeska spółka zależna Allianz również złożyła ofertę na kontrakt. Oferta Allianza wydaje się łamać podjęte przez fimę w maju zobowiązanie do zaprzestania ubezpieczenia budowy i eksploatacji elektrowni węglowych lub kopalń węgla.

Międzynarodowe organizacje pozarządowe wspierające kampanię „Unfriend Coal” napisały w lipcu do prezesów 17 wiodących ubezpieczycieli, wzywając ich do odmowy ubezpieczenia elektrowni Ledvice.

Lucie Pinson, europejska koordynatorka kampanii „Unfriend Coal”, powiedziała: „Ledvice zagraża zdolności Europy do wdrożenia porozumienia paryskiego i zwiększy liczbę ofiar śmiertelnych związanych ze spalaniem węgla. Jeżeli Generali i VIG nie przyjmą zdecydowanej polityki wykluczającej wszelkie wsparcie dla węgla przed COP24, kampania „Unfriend Coal” i jej partnerzy będą ich bezustannie atakować”.

Ponad 90 000 osób podpisało petycje wzywające Generali do zakończenia wsparcia dla węgla przed tegorocznym dorocznym walnym zgromadzeniem. W lutym Generali ogłosiło plany zbycia 2 mld euro z aktywów węglowych, ale nie podjęło żadnych zobowiązań ograniczenia działań ubezpieczeniowych węglowych inwestycji.

CEZ działa w sektorze węglowym Republiki Czeskiej, Polski i Bułgarii. Produkuje 21 milionów ton węgla rocznie, posiada 6.462 MW mocy opalanych węglem (47% całkowitej produkcji) i planuje budowę 770 MW nowej mocy węglowej. Szacuje się, że w 2015 r. elektrownie węglowe CEZ spowodowały 800 przedwczesnych zgonów w Europie.

Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”