Giełdowa Platforma Informacyjna otrzymała status transparentności

22 listopada 2021, 07:00 Alert
Towarowa Giełda Energii
Towarowa Giełda Energii

Giełdowa Platforma Informacyjna (GPI), prowadzona przez Towarową Giełdę Energii (TGE), otrzymała pełną certyfikację w zakresie statusu Inside Information Platform (IIP). Uczestnicy rynku są zobowiązani do podawania do publicznej wiadomości informacji wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na ceny energii. Dane powinny być udostępnione za pośrednictwem platform transparentności (IIP).

Uczestnicy rynku energii za pośrednictwem gpi.tge.pl mogą publikować informacje wewnętrzne dotyczące planowanych i nieplanowanych ubytków mocy urządzeń wytwórczych, a także dostępności urządzeń odbiorczych. Zgodnie z rozporządzeniem REMIT w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii jego uczestnicy są zobowiązani do podawania do publicznej wiadomości informacji wewnętrznych, które mogą mieć wpływ na ceny hurtowego rynku energii. Według wytycznych ACER powyższe dane powinny być udostępnione za pośrednictwem certyfikowanych przez Agencję platform transparentności, służących do publikacji informacji wewnętrznych – Inside Information Platform (IIP).

Giełdowa Platforma Informacyjna, prowadzona przez Towarową Giełdę Energii, uzyskała pełną certyfikację ACER w zakresie IIP w listopadzie 2021 roku.

Otrzymanie statusu było uwarunkowane spełnieniem przez GPI wielu kluczowych wymagań, m.in. w zakresie publicznego i bezpłatnego udostępniania informacji w oparciu o niedyskryminujące zasady dla wszystkich zainteresowanych, wdrożenia kanału RSS do publikacji danych oraz zapewnienia stabilności działania platformy transparentności. Kolejnym warunkiem certyfikacji było przejście testów polegających na przekazaniu informacji wewnętrznych do ACER w ramach kanału RSS z zachowaniem ścisłych wytycznych – czytamy w komunikacie TGE.

Towarowa Giełda Energii/Jędrzej Stachura

Zawistowski: O giełdzie energii przypominamy sobie, gdy zaczynają rosnąć ceny