Zbędny majątek spółek górniczych trafił do SRK

13 grudnia 2018, 06:45 Alert
Kopalnia górnictwo
fot. pixabay.com

Górnicze spółki zakończyły proces przekazywania zbędnego majątku do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) – wynika z informacji firm. Przekazanie nieprodukcyjnych aktywów do spółki restrukturyzacyjnej przed końcem tego roku było warunkiem finansowania ich likwidacji przez budżet państwa.

Do SRK trafił wybrany majątek należący dotąd do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) oraz spółki Węglokoks Kraj.

Na mocy aktu notarialnego, Węglokoks przekazał oznaczoną część zakładu górniczego Piekary (KWK Piekary I), obejmującą 852 tys. m kw. gruntów, 40 budynków, 56 budowli na powierzchni i 94 pod ziemią.

Natomiast od Polskiej Grupy Górniczej SRK przejęła oznaczoną część zakładu górniczego Rydułtowy (KWK Rydułtowy I) – w sumie ponad 70 tys. m kw. gruntów, 30 budynków, 24 budowle na powierzchni i 51 na dole – a także część zakładu górniczego Mysłowice-Wesoła (KWK Mysłowice-Wesoła I), obejmującą blisko 110 tys. m kw. gruntów, 56 budynków, 77 budowli na powierzchni i 244 w podziemnych wyrobiskach.

Wcześniej, od 2015 r., do SRK trafiły kopalnie lub tzw. ruchy górnicze: Makoszowy, Brzeszcze (produkcyjną część kopalni wraz z częścią załogi przejęła później grupa Tauron), Centrum, Mysłowice, Kazimierz-Juliusz, Boże Dary, Anna, Pokój 1, Rozbark V, Jas-Mos, Krupiński, Wieczorek (w dwóch częściach) i Śląsk.

Możliwość przekazywania zbędnego majątku do spółki restrukturyzacyjnej, by tam był likwidowany ze środków budżetowych, daje spółkom węglowym Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. W listopadzie parlament przedłużył jej obowiązywanie o pięć lat, do końca 2023 roku.

Przedłużenie czasu obowiązywania ustawy było następstwem decyzji Komisji Europejskiej, która w lutym br. zgodziła się, by procesy restrukturyzacyjne w górnictwie były finansowane z budżetu państwa jeszcze przez pięć lat. Dotyczy to jednak tylko majątku przekazanego do Spółki Restrukturyzacji Kopalń przed końcem 2018 r. Później likwidację zbędnego majątku spółki węglowe będą finansować z własnych środków; stąd decyzja PGG i Węglokoksu Kraj, by zbędny majątek trafił do SRK jeszcze w grudniu br.

Polska Agencja Prasowa