Grabowski: 2015 rokiem powietrza

21 stycznia 2015, 09:19 Energetyka
turbiny

KOMENTARZ

Maciej Grabowski

Minister Środowiska

W ostatniej dekadzie Polska zrobiła ogromne postępy w dziedzinie ochrony środowiska. Ograniczenie emisji CO2 i gospodarka ściekowa – to obszary, w których zaszła najbardziej widoczna zmiana. Czas zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem – rok 2015 będzie rokiem powietrza.

Z analiz wynika, że od wielu lat w Polsce utrzymuje się niekorzystny stan powietrza. Wpływają na to przede wszystkim emisje generowane przez gospodarstwa domowe (ogrzewanie budynków, głównie przestarzałymi piecami, oraz palenie złej jakości węglem, a nawet śmieciami). Na dalszych miejscach wśród źródeł zanieczyszczeń są transport i przemysł. Realizowane na poziomie lokalnym programy ochrony powietrza nie wystarczają, aby zapewnić znaczącą poprawę jego jakości. Dlatego pracujemy w Ministerstwie Środowiska nad Krajowym Programem Ochrony Powietrza – dokumentem strategicznym, który wyznaczy cele i kierunki działań w zakresie ochrony powietrza. Program znajduje się obecnie na końcowym etapie przygotowań. Ma wesprzeć samorządy w podejmowaniu działań służących poprawie jakości powietrza.

Władze lokalne już teraz nie pozostają bez wsparcia w walce o czyste powietrze. Pod koniec zeszłego roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu KAWKA przeznaczył kolejne pieniądze na poprawę jakości powietrza w miastach – 160 mln złotych. Celem programu jest dofinansowanie m.in. wymiany starych pieców na bardziej ekologiczne, instalacji kolektorów słonecznych i termomodernizacji budynków wielorodzinnych. Pieniądze mają trafić do miast liczących powyżej 10 000 mieszkańców oraz uzdrowisk, w których normy poziomu zanieczyszczeń powietrza zostały przekroczone.

Postępujące zmiany klimatu to fakt, do którego musimy się dostosować. Ulewne deszcze, fale upałów czy wichury – to negatywne skutki tych zmian, odczuwalne zwłaszcza dla mieszkańców dużych miast. Z tego powodu zaproszę miasta liczące ponad 100 000 mieszkańców do udziału w projekcie przygotowania planów adaptacyjnych do zmian klimatu. W najbliższym czasie odbędę spotkanie z prezydentami miast, aby przedstawić im szczegóły dotyczące projektu i omówić możliwości wspólnych działań.

Kolejnym wyzwaniem, które stoi przed nami w zakresie zmian klimatu, jest zbliżający się szczyt klimatyczny w Paryżu. Mamy niecały rok, by zakończyć rozpoczęte w Warszawie i kontynuowane w Limie prace nad projektem globalnego porozumienia w sprawie zmian klimatu, mającego po 2020 r. zastąpić obowiązujący dotąd Protokół z Kioto. Nie będzie to łatwe, biorąc pod uwagę, że porozumienie musi zyskać aprobatę wszystkich krajów – zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się. Ważna z naszego punktu widzenia jest także przyjęta w Limie deklaracja o edukacji i podnoszeniu świadomości w kwestiach zmian klimatu, której byliśmy pomysłodawcą. Chciałbym rozpocząć w tym roku program edukacyjny dotyczący zmian klimatycznych będący wprowadzeniem tej deklaracji w życie.

Rok 2015 oczywiście stawia nam znacznie więcej wyzwań i zadań. Przeprowadzamy reformę gospodarki wodnej, która zakłada m.in. wprowadzenie zlewniowej polityki gospodarowania wodami, zmianę systemu finansowania gospodarki wodnej oraz rozdzielenie kompetencji organów w zakresie inwestycji w infrastrukturę wodną od funkcji administracyjnej i planistycznej. W ramach 6. edycji projektu GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii będziemy dalej promować innowacyjne polskie technologie środowiskowe, zwłaszcza wspierające gospodarkę odpadami. Dodatkowo, w tym roku rozszerzamy projekt o nową platformę – DesignEvo, w ramach której stwarzamy warunki do wymiany doświadczeń między inżynierami środowiskowymi a projektami przemysłowymi i będziemy popularyzować model gospodarki cyrkularnej skupionej na oszczędzaniu zasobów.

Liczę, że wszystkie zaplanowane przez nas działania nie tylko wdrożą zasadę zrównoważonego rozwoju, lecz także poprawią komfort życia Polaków.

Źródło: Kancelaria Premiera