Grecja, Cypr, Izrael i USA popierają budowę East Med

9 sierpnia 2019, 08:45 Alert
fot. Naftogaz Ukraina
fot. Naftogaz

Ministrowie energii Grecji (Kostas Hatzidakis), Cypru (Georgios Lakkotrypis), Izraela (Yuval Steinitz) i zastępca sekretarza stanu ds. zasobów energetycznych Stanów Zjednoczonych Ameryki Francis Fannon spotkali się w Atenach, by poruszyć tematy dotyczące współpracy w dziedzinie energetyki, potwierdzając jednocześnie ich wspólne zaangażowanie na rzecz pokoju, stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu we wschodnim regionie Morza Śródziemnego – podaje amerykański Departament Stanu.

Spotkanie ministrów Grecji, Cypru, Izraela i sekretarza USA

Fannon podkreślił rosnące i namacalne poparcie rządu USA dla ustanowienia ustrukturyzowanego czterostronnego mechanizmu współpracy, który koncentruje się na kwestiach energetycznych. Ministrowie i amerykański sekretarz wskazali kilka istotnych obszarów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym między innymi projekty infrastrukturalne, odnawialne źródła energii i magazynowanie energii, gotowość na wypadek sytuacji kryzysowych, ochronę środowiska i cyberbezpieczeństwo, zgadzając się jednocześnie na utworzenie grupy roboczej wysokiego szczebla (HLWG), która będzie poświęcona konkretnym projektom energetycznym i zaproponuje sposoby promowania ich realizacji. Ministrowie zgodzili się pracować nad podpisaniem umowy o wspólnym mechanizmie gotowości i reagowania w sytuacjach kryzysowych na morskich operacjach naftowych i gazowych. HLWG będzie regularnie raportować swoje postępy ministrom energii – czytamy w komunikacie.

Uczestnicy spotkania uzgodnili, że będą wspierać niezależność energetyczną swoich krajów i ustanowienie korytarza energetycznego we wschodniej części Morza Śródziemnego, przyczyniając się tym samym do bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej poprzez aktywne promowanie dywersyfikacji źródeł i szlaków importowych. Ponadto ministrowie ponownie wyrazili pełne poparcie i solidarność dla Republiki Cypryjskiej w wydobywaniu i rozwijaniu jej zasobów w wyłącznej strefie ekonomicznej oraz wyrażają zaniepokojenie niedawnymi prowokującymi krokami we wschodnim regionie Morza Śródziemnego. Stany Zjednoczone potwierdziły również swoje stanowisko, że zasoby ropy i gazu na wyspie powinny być równo dzielone między obiema społecznościami w kontekście ogólnego porozumienia – podaje amerykański Departament Stanu.

Ministrowie wyrazili zdecydowane poparcie dla praw suwerennych państw, aby nie zagrażać pokojowi i stabilności we wschodniej części Morza Śródziemnego i na Morzu Egejskim. Potwierdzili też wsparcie dla budowy gazociągu East Med, projektu o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, który będzie stanowić strategiczne połączenie między Europą a Izraelem. Przypomnieli oni, że odpowiednia umowa międzyrządowa została sfinalizowana przez Grecję, Cypr, Izrael i Włochy w grudniu 2018 roku i zatwierdzona przez Komisję Europejską w lutym 2019 roku. Zostanie ona podpisana w najbliższym możliwym terminie przez wszystkie zainteresowane strony – czytamy.

Departament Stanu/Michał Perzyński

Kraje East Med wzmocnią współpracę. Turcja nie pozostanie dłużna