Greenpeace: Wzrost wydatków na zbrojenia nie jest sprzeczny z demokracją, pokojem i prawami człowieka

11 kwietnia 2022, 14:30 Alert

– W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi tekstu opublikowanego na stronach Greenpeace UE Unit “Europa potrzebuje strategicznego kompasu dla pokoju” publikujemy stanowisko Greenpeace Polska odnoszące się do wątków poruszanych przez autorów publikacji. Tekst tych dwojga autorów nie odzwierciedla stanowiska Greenpeace Polska, nie jest również oficjalnym stanowiskiem Greenpeace uzgodnionym w ramach europejskiej współpracy krajowych i regionalnych struktur organizacji – podaje Greenpeace Polska w komunikacie prasowym.

Flaga Polski. Źródło: freepik
Flaga Polski. Źródło: freepik

Greenpeace Polska podkreśla, że bezpieczeństwo Unii Europejskiej i Polski, zwłaszcza w kontekście trwającej od tygodni wojny w Ukrainie powinno być przedmiotem głębokiego namysłu liderek i liderów europejskich krajów. – W obliczu wojny, która trwa w Europie uważamy, że wydatki związane z zachowaniem bezpieczeństwa na naszym kontynencie są uzasadnione. Nie rościmy sobie prawa do oceny skuteczności międzynarodowych wysiłków w tym zakresie, ale rachunek ekonomiczny przemawia za wspólną strategią bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej. Strategię, która obejmie bezpieczeństwo militarne i ekologiczne wszystkich zainteresowanych państw. Patrzymy na to nie tylko z naszej polskiej perspektywy. Będąc częścią struktury Greenpeace w Europie Środkowej i Wschodniej uważamy, że dobrze skoordynowany i określony czasowo wzrost wydatków na zbrojenia służące obronie nie stoi w sprzeczności z naszymi przekonaniami i wartościami, takimi jak pokój, demokracja i prawa człowieka. Jednocześnie krytykujemy kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polskę za dalsze uzależnianie się od paliw kopalnych i brak wsparcia dla szybkiego rozwoju odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej i rozwoju transportu publicznego. Apelujemy też o jak najszybsze wdrożenie embarga na ropę, gaz i węgiel, apel w tej sprawie można podpisać na stronie EnergiaDlaPokoju.pl – podaje Greenpeace Polska.

Organizacja podaje, że z perspektywy potencjalnego zagrożenia Polski lub innych krajów członkowskich Unii Europejskiej zbrojną agresją Rosji, ważne jest nasze członkostwo w NATO. – Od momentu rozpoczęcia przez Władimira Putina wojny w Ukrainie widzimy wyraźnie, że poleganie wyłącznie na działaniach ONZ nie zapewniłoby Polsce ani krajom członkowskim Unii Europejskiej bezpieczeństwa. Choć jako Greenpeace nie mamy wypracowanego stanowiska w sprawie przyszłości takich organizacji jak NATO czy ONZ, w ramach porozumienia Greenpeace w Europie Środkowej i Wschodniej uważamy, że w obliczu katastrofy klimatycznej i braku zadowalających postępów w rozwiązywaniu globalnych problemów środowiskowych, Organizacja Narodów Zjednoczonych powinna przejść gruntowną reformę – czytamy.

Greenpeace/Michał Perzyński