Grudziądz, Jaworzno i Poznań. PKEE uświadamia Polaków o smogu

3 lipca 2018, 06:30 Środowisko

Polska od lat zmaga się ze skutkami złej jakości powietrza. Smog wpływa niekorzystnie na zdrowie i jakość życia Polaków. Skala problemu jest ogromna, ale wydaje się, że w obiegu społecznym funkcjonuje on zaledwie powierzchownie. Dlatego Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) we współpracy z koncernami energetycznymi, organizacjami pozarządowymi i samorządami, zorganizował szereg spotkań w całej Polsce, których celem jest podnoszenie świadomości lokalnych społeczności o przyczynach smogu, jego wpływie na zdrowie i sposobach na walkę z nim. Podczas debat regionalnych omawiany jest również przygotowany przez ekspertów PKEE, w lutym tego roku, raport „Energetyka kocha czyste powietrze”.

Grudziądz: Wymiana pieców i taryfa antysmogowa to dobre rozwiązanie

Pierwsza debata miała miejsce w kwietniu, w Grudziądzu, dla którego smog jest szczególnie uciążliwą bolączką. – W Grudziądzu, ale nie tylko, dobrym rozwiązaniem na ograniczenie emisji szkodliwych pyłów do atmosfery są taryfy antysmogowe i ciepło systemowe. W miastach takich jak to, gdzie przeważa niska zabudowa jednorodzinna, problem smogu trzeba rozwiązywać́ systemowo, a sektor energetyczny ma tu ogromną rolę do odegrania – powiedział na spotkaniu dr inż. Janusz Zyśk z AGH, ekspert współpracujący z PKEE.

Starosta Grudziądzki Edmund Korgol starał się znaleźć główne przyczyny powstawania zanieczyszczeń: – Część mieszkańców pali śmieciami, a sprawność energetyczna starych pieców jest fatalna. Oferty przedsiębiorstw to duża zachęta do wymiany starych pieców. Również taryfa antysmogowa jest dobrym pomysłem, pomagającym mieszkańcom naszego regionu – stwierdził.

Joanna Jankowska-Fąs, reprezentująca na tym spotkaniu Energę Obrót, zachęcała mieszkańców Grudziądza do zapoznania się z ofertą jej firmy, która może przyczynić się do ograniczenia szkodliwego zjawiska smogu: – Przekonujemy naszych klientów do zmiany ogrzewania i oferujemy im rozwiązania połączone z taryfami antysmogowymi, oferujemy również wsparcie finansowe. Nasi klienci mogą otrzymać aż 5000 zł dofinansowania na zakup nowoczesnych pieców – mówiła przedstawicielka Energi w Grudziądzu.

Jaworzno: Winnym smogu jest niska emisja, nie energetyka

Do drugiego spotkania organizowanego przez PKEE doszło w maju, w śląskim Jaworznie, gdzie powstaje nowa inwestycja energetyczna. Była to dobra okazja, by porozmawiać z mieszkańcami o związkach energetyki ze smogiem. – Polacy zazwyczaj obarczają przemysł i zawodową energetykę winą za smog. Tymczasem za powstawanie smogu w Polsce odpowiada głównie niska emisja, czyli gospodarstwa domowe ogrzewające mieszkania niskiej jakości paliwami, a nawet odpadami, wykorzystując do tego stare, nieefektywne piece grzewcze oraz transport – podkreślał w trakcie debaty Tomasz Kosiński, ekspert i wicedyrektor PKEE.

Na spotkaniu w Jaworznie ofertę Grupy Tauron przedstawił Maciej Solicki: -Jako Tauron mamy szereg usług, które pozwalają Polakom nie tylko ogrzać mieszkania, ale też zadbać o domowy budżet. Proponujemy między innymi dogodny system ratalny dla klientów myślących o modernizacji domowego systemu ogrzewania. Nasza bogata oferta to korzyść zarówno dla portfela jak i, co dla nas bardzo ważne, dla środowiska naturalnego – podkreślał.

Poznań: Edukacja, edukacja, edukacja

Kolejna konferencja PKEE dotycząca walki ze smogiem odbyła się w stolicy Wielkopolski, dla której zanieczyszczenie powietrza również jest poważnym wyzwaniem. Uczestnicy spotkania – przedstawiciele PKEE, samorządu oraz firmy Enea – przypomnieli, że od czasu transformacji polska, zawodowa energetyka odniosła spory sukces w ograniczaniu zanieczyszczeń środowiska, między innymi dzięki instalacji nowoczesnych filtrów, które pozwoliły ograniczyć emisje szkodliwych substancji do atmosfery o około 80 procent.

Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali, że w walce o czyste powietrze duże znaczenie ma przekazywanie rzetelnych informacji i wiedzy mieszkańcom. Zjawisko smogu wiąże się nie tylko z ubóstwem energetycznym, ale również z brakiem świadomości. – Dlatego cieszymy się z aktywnego uczestnictwa mieszkańców w naszych debatach. PKEE przekazuje rzetelną wiedzę, informacje oraz wyniki badań, ale do skutecznej walki o czyste powietrze niezbędne jest zaangażowanie i współpraca ze społeczeństwem, stąd debaty właśnie na poziomie regionalnym – podsumował poznańskie spotkanie wicedyrektor biura PKEE w Warszawie Tomasz Kosiński.