Grupa Azoty wstrzymuje produkcję nawozów. Powodem są zbyt wysokie ceny gazu

24 sierpnia 2022, 14:00 Alert

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn z powodu rekordowo wysokich cen gazu ziemnego częściowo ogranicza pracę instalacji produkujących nawozy azotowe. Informuje o braku rentowności produkcji w związku z rosnącymi kosztami zakupu niezbędnego surowca.

W związku z rekordowymi cenami gazu ziemnego, głównego surowca wykorzystywanego przy produkcji w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, w dniu 23 sierpnia 2022 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o ograniczeniu z dniem 24 sierpnia pracy instalacji do minimum, tj. do 43 procent dla Jednostki Produkcyjnej Nawozy.

Wojna wpływa na wzrost cen gazu

W wyniku agresji Rosji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 roku obserwujemy na europejskich giełdach nadzwyczajne, historycznie wysokie ceny gazu ziemnego. Notowania gazu ziemnego w okresie ostatniego półrocza wzrosły z poziomu 72 EUR/MWh w dniu 22.02.2022 roku, do poziomu 280,50 EUR/MWh w dniu 23.08.2022 roku. Obecna sytuacja na rynku gazu ziemnego, pomimo jego dostępności, determinująca rentowność prowadzonej produkcji, jest wyjątkowa i całkowicie niezależna od Grupy Azoty. Nie była ona możliwa do przewidzenia. Spółka stale monitoruje poziom cen wszystkich surowców oraz rentowność procesów produkcyjnych i na tej podstawie będzie podejmowała dalsze decyzje biznesowe.

Grupa Azoty Kędzierzyn/Jakub Sadowski

Ceny gazu znowu rosną. Kryzys dosięga spółki chemiczne