Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy podpisała aneks do umowy z PGNiG dotyczący zakupu paliwa gazowego w 2015 roku wartości 894 mln zł. 

18 grudnia 2014, 11:03 Alert
Rura gazowa

(CIRE)

„Grupa Azoty Zakłady Azotowe ‚Puławy’ SA informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 roku został podpisany załącznik (zamówienie ilości paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach roku umownego i zamówienie mocy umownej) do umowy kupna-sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego, zawartej z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. w dniu 14 stycznia 1999 roku na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczanie uzgodnionych ilości gazu ziemnego przez PGNiG S.A.” – napisano w komunikacie spółki.

Zmniejszenie wartości umowy z PGNiG w 2015 roku w porównaniu do roku poprzedniego wynika z dywersyfikacji dostaw gazu przez spółkę.