W pierwszym kwartale 2021 roku Grupa Enea zarobiła 406 mln 412 tys. złotych

28 maja 2021, 06:45 Alert
enea

Grupa Enea zarobiła w pierwszym kwartale 2021 roku 406 mln 412 tys. zł, przy przychodach w wysokości 5 mld 41 mln 269 tys. zł – wynika z opublikowanego w czwartek skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za pierwszy kwartał 2021 roku.

Wyniki finansowe Grupy Enea

W sprawozdaniu czytamy, że przychody ze sprzedaży netto Grupy Enea wyniosły w pierwszym kwartale tego roku 5 mld 41 mln 269 tys. zł, wobec 4 mld 587 mln 41 tys. zł w analogicznym okresie 2020 roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w tym czasie 547 mln 975 tys. zł, wobec 634 mln 498 tys. w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Zysk netto okresu sprawozdawczego sięgnął 406 mln 412 tys. zł w porównaniu do 459 mln 47 tys. zł rok wcześniej.

W sprawozdaniu czytamy, że zysk EBITDA, czyli przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań, podatków i amortyzacji, wyniósł 922 mln 504 tys. zł, podczas gdy w zeszłym roku sięgnął 1 mld 15 mln 582 tys. zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 385 mln 564 tys. zł, wobec 444 mln 597 tys. zł w tym samym okresie 2020 roku.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński