Grupa Lotos rozpocznie postój remontowy w Rafinerii Gdańskiej

15 lutego 2022, 06:30 Alert
Rafineria Gdańska. Fot. Grupa Lotos
Rafineria Gdańska. Fot. Grupa Lotos

Dziewiątego marca Grupa Lotos rozpocznie postój remontowy w Rafinerii Gdańskiej. Szacowane koszty bezpośrednie postoju, które wpłyną na obniżenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego za 2022 rok, to około 0,2 mld zł.

Postój remontowy rafinerii

W ramach postoju remontowego, spółka nie będzie ponosiła wydatków w postaci nakładów inwestycyjnych. Remont ma zostać zrealizowany w formule postoju częściowego w dniach od 23 marca do 1 kwietnia 2022 roku. Harmonogram zakłada, że do remontu zatrzymanych zostanie 50 z ponad 65 instalacji, a stopniowy ponowny rozruch wyremontowanych instalacji zakończy się 16 kwietnia 2022 roku.

– Ostatnim etapem postoju będzie remont instalacji produkcji wodoru, tzw. remont wyspowy, który odbędzie się w dniach od 17 kwietnia do 14 maja 2022 roku – poinformowała Grupa Lotos.

Postój remontowy może spowodować obniżenie potencjału przerobowego Rafinerii Gdańskiej w 2022 roku, co będzie miało przełożenie na niższą realizowaną marżę rafineryjną. – Spółka szacuje, że maksymalna wielkość obniżenia przerobu wynikająca bezpośrednio z postoju remontowego to ok. 7 procent w skali roku, jednak podejmuje działania operacyjne zmierzające do zminimalizowania tej wielkości. Ubytek marży rafineryjnej związany z mniejszym przerobem ropy uzależniony będzie od kształtowania się cen produktów naftowych na rynkach światowych, przez co jego oszacowanie nie jest dziś możliwe – pisze spółka.

Lotos zakłada, że remont nie wpłynie na jego zobowiązania handlowe.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Lotos podał wstępne szacunki wyników finansowych za IV kwartał 2021 roku