Odpisy w segmencie wydobycia obniżą wynik netto grupy Tauron

20 sierpnia 2019, 09:00 Alert
tauron
Logo Taurona. Fot. BiznesAlert.pl

Tauron w raporcie za I półrocze 2019 r. utworzy w segmencie wydobycie odpisy z tytułu utraty wartości na 269 mln zł – podał Tauron w komunikacie. Szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku netto wyniesie 218 mln zł.

Straty Taurona

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym zostanie ujęte utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości akcji i obligacji w Tauron Wydobycie w wysokości 157 mln zł. Ponadto zgodnie z MSSF 9 „Instrumenty finansowe” zostanie ujęte utworzenie odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dotyczących objętych przez spółkę obligacji wyemitowanych przez Tauron Wydobycie i pożyczek udzielonych spółce Tauron Wydobycie w wysokości 408 mln zł. Łączny szacunkowy wpływ odpisów na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego netto wyniesie 477 mln zł.

Jak podano, odpisy nie będą miały wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Tauronu. Tauron poinformował, że analizy w ramach testów na utratę wartości aktywów grupy na 30 czerwca 2019 r. wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmencie wydobycie. „Były one efektem aktualizacji założeń techniczno-ekonomicznych, głównie w zakresie planów eksploatacji i dostępności złóż” – napisano w komunikacie. Spółka zastrzegła, że zaprezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Tauron opublikuje raport półroczny 16 września 2019 r.

Polska Agencja Prasowa

Wiceminister Gawęda: w połowie września plan naprawczy spółki Tauron Wydobycie