Grupa Zakupowa PKP z kolejnymi oszczędnościami

3 września 2015, 17:09 Infrastruktura

Grupa Zakupowa PKP bije kolejne rekordy. Tylko od stycznia br. dzięki wspólnym postępowaniom udało się wygenerować oszczędności rzędu 70 mln zł. Do końca roku kwota ta może jeszcze wzrosnąć.

Wspólne zakupy spółek Grupy PKP pozwoliły w tym roku na rekordowo wysokie oszczędności. Ponad dwukrotnie przewyższyły one oszczędności z przetargów organizowanych w 2013 i 2014 r., które wyniosły odpowiednio 26 i 35 mln zł. Rekordowa jest również szacowana wartość postępowań, które mają zostać przeprowadzone w tym roku – wyniesie ona ok. 1 mld zł. W sumie do końca roku w ramach Grupy ogłoszonych ma zostać ponad 25 przetargów.

– Wartość postępowań przeprowadzonych od momentu powołania Grupy Zakupowej wyniosła ponad 2,2 mld zł, a osiągnięte dzięki temu oszczędności przekroczyły 130 mln zł. Tak dobry wynik pokazuje, że działania optymalizacyjne prowadzone w Grupie PKP przynoszą pozytywne efekty. Potwierdza jednocześnie, że przyjęta kilka lat temu Strategia Grupy PKP się sprawdza – mówi Piotr Ciżkowicz, członek zarządu PKP S.A.

Zalety powołania Grupy Zakupowej wiążą się nie tylko z finansowymi oszczędnościami. Wspólne postępowania pozwalają na standaryzację zamówień w Grupie PKP, podnoszą konkurencyjność oraz zmniejszają ryzyko nadużyć.

– Grupa Zakupowa PKP przeprowadziła już ok. 50 postępowań. Największe zakończone przetargi pozwoliły m.in. na wspólny zakup oleju napędowego, opałowego czy dostawy paliw w ramach sytemu kart flotowych. Do większych postępowań można zaliczyć również wybór firm do usługi utrzymania czystości na stacjach i przystankach kolejowych. Nie należy też zapominać o mniejszych kategoriach zakupowych, które w skali Grupy PKP są istotne, jak zakup komputerów, czy materiałów biurowych, których łączna wartość przekracza w tym okresie 50 mln złotych – mówi Jan Starzyk, dyrektor zarządzający ds. operacyjnych i kontrolingu PKP S.A.

Obecnie w ramach Grupy przygotowywanych lub prowadzonych jest około 15 kolejnych postępowań.

Grupa Zakupowa powstała w 2013 r. i objęła 8 spółek należących do Grupy PKP: PKP S.A., PKP Intercity, PKP Cargo, PKP PLK, PKP LHS, PKP Informatyka, a także TK Telekom i PKP Energetyka.

Grupa Zakupowa to nie jedyny przykład optymalizacji działań w Grupie PKP. Na poprawę efektywności wpływa również centralizacja procesów, uproszczenie procedur oraz lepsza koordynacja działań między spółkami Grupy. Do większych oszczędności przyczyniają się też profesjonalne systemy kontroli i audytu, które pozwalają wyeliminować ewentualne nieprawidłowości.

Źródło: PKP S. A.