Grzegorczyk: Prawie 300 proc. więcej, czyli rekordowe zyski Taurona

13 lutego 2018, 13:00 Energetyka
Screen Shot 2017-08-21 at 13.03.20
Marek Wadowski i Filip Grzegorczyk (fot. Tauron)

W 2017 roku wypracowaliśmy lepsze wyniki Grupy Tauron we wszystkich kluczowych obszarach operacyjnych i finansowych względem poprzedniego roku. Uzyskaliśmy bardzo dobre i zgodne z oczekiwaniami rynku wyniki. 

Zysk netto Grupy Tauron wyniósł ok. 1,4 mld zł i jest aż o 275 proc. wyższy niż w 2016 r., a wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 3,5 mld zł i jest lepszy r/r o 6 proc. W porównaniu z 2016 r., nastąpił też wyraźny wzrost m.in. produkcji energii elektrycznej o 10 proc., sprzedaży węgla handlowego o 11 proc., a sprzedaży detalicznej energii elektrycznej o 9 proc.

Pomimo wymagającego otoczenia makroekonomicznego usprawniliśmy proces realizacji programu inwestycyjnego Grupy Tauron.  W minionym roku samodzielnie realizowaliśmy kluczowy dla Grupy projekt budowy bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno, który jest już zaawansowany w ponad 50 proc., a łączne nakłady inwestycyjne Grupy w minionym roku osiągnęły poziom prawie 3,5 mld zł.

Wypracowaliśmy ponad 1 mld zł oszczędności w ramach prowadzonego w Tauron Programu Poprawy Efektywności, co stanowi już 84 proc. łącznych oszczędności zaplanowanych do uzyskania w ramach programu do końca 2018 r. Ponadto inicjatywy strategiczne rozumiane jako działania optymalizacyjne i proefektywnościowe na koniec 2017 r. przyniosły dodatkowo 937 mln zł pozytywnego rezultatu finansowego.

Grupa ma dziś stabilną sytuację finansową, a 2017 rok był okresem wzmożonej aktywności w obszarze pozyskiwania nowych, atrakcyjnych źródeł finansowania. Wdrożyliśmy szereg inicjatyw, dzięki którym zagwarantowane zostały środki finansowe niezbędne dla dalszego rozwoju Grupy. Przykładem może być emisja euroobligacji o wartości 500 mln euro, które są dziś notowane na London Stock Exchange. Oferta euroobligacji Taurona cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów europejskich i krajowych, o czym świadczy prawie trzykrotna nadsubskrypcja.

Potwierdzeniem skuteczności działań mających na celu utrzymanie stabilności finansowej Grupy Tauron i realizacji efektywnych działań oszczędnościowych jest potwierdzenie przez agencję Fitch ratingu dla Tauron Polska Energia na poziomie BBB z perspektywą stabilną – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne

J.m.

2017 r.

2016 r.

Zmiana

Sprzedaż węgla handlowego

mln Mg

6,8

6,1

11 proc.

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy)

TWh

18,4

16,8

10 proc.

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej

TWh

34,9

32,0

9 proc.

Wytwarzanie ciepła

PJ

12,2

11,5

6 proc.

Dystrybucja energii elektrycznej

TWh

51,4

49,7

3 proc.

Produkcja węgla handlowego

mln Mg

6,4

6,4

bez zmian

Dane finansowe

Kluczowe parametry finansowe

(w mln zł)

2017 r.

2016 r.

Zmiana

Zysk netto

1 388

370

275 proc.

EBIT

1 805

802

125 proc.

EBITDA

3 544

3 337

6 proc.

Tauron