Grzegorczyk: Tauron przerósł oczekiwania

17 maja 2018, 12:15 Energetyka
tauron
Fot. BiznesAlert.pl

– Wyniki Taurona są bardzo dobre i co istotne są one lepsze od oczekiwań rynku – powiedział prezes Tauronu Filip Grzegorczyk podczas konferencji podsumowującej wyniki za pierwszy kwartał 2018 roku.

W tym kontekście wspomniał, że Grupa Tauron cały czas podejmuje działania na rzecz utrzymania bezpieczny poziomu długu netto w stosunku EBIDTA, który wyniósł 2,3, czyli analogicznie do wyniku z końca 2017 roku. Grzegorczyk dodał, że spółka skutecznie zapewnia optymalne źródła finansowania i dywersyfikuje strukturę zadłużenia.

Prezes Grzegorczyk zwrócił również uwagę na kontynuację pozytywnego trendu w segmencie sprzedaży i dystrybucji, w którym spółka osiągnęła wzrosty. – W pierwszym kwartale odnotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz usług dystrybucyjnych. Było to możliwe dzięki skutecznej strategii produkcyjno-handlowej oraz utrzymującej się bardzo dobrej koniunkturze gospodarczej – mówił.

Podsumowując kluczowe wydarzenia w pierwszym kwartale tego roku prezes Taurona przypomniał o pozyskaniu nowego finansowania na dokończenie bloku parowo-gazowego w Stalowej Woli, podpisaniu porozumienia z Polskim Funduszem Rozwoju określającego warunki zaangażowania w realizację bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Powiedział też, że z sukcesem zakończyła się próba ciśnieniowa nowego bloku. – Odnotowaliśmy powodzenie testu potwierdzającego szczelność i zakończenie montażu części ciśnieniowej kotła – powiedział prezes Taurona.

Wspomniał również o podpisanej 18 stycznia umowie z Polska Grupą Górniczą na dostawy węgla w latach 2018-2021 wartej 2,15 mld złotych. – Wspominam o tym, że zabezpiecza ona Grupę Tauron w paliwo na ten okres – powiedział prezes. Przypomniał, że 53 procent węgla zużywanego przez spółkę pochodzi z jej własnego wydobycia.