Guibourgé-Czetwertyński: W cieniu negocjacji o środki unijne kończymy strategię energetyczną

9 grudnia 2020, 16:45 Energetyka

– Zaproponowane przez Komisję Europejską podniesienie celu redukcji emisji CO2 z 40 do 55 procent, to zasadnicza zmian w zakresie unijnej ambicji ds. zmniejszania emisji CO2. To fundamentalne wyznaczenie zmian w naszych dążeniach do celu neutralności klimatycznej. To będzie jednak oznaczać potrzebę olbrzymich środków finansowania na transformację energetyki i ciepłownictwa, tak, aby to urzeczywistnić – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas webinarium Polityki Insight poświęconej transformacji energetycznej.

Adam Guibourge-Czetwertyński, wiceminister klimatu. Fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Adam Guibourge-Czetwertyński. Fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Komisja ma pozytywnie oceniać transformację energetyczną

Wiceminister dodał, że w Brukseli jest zrozumienie dla skali zmian i planów Polski dotyczących transformacji energetycznej, tak aby umożliwić modernizacje naszej energetyki tak, aby zapewnić stały dostęp energii. – Kierunek określony w Polityce Energetycznej Polski do 2040 orku pokazuje, że został pozytywnie odebrany w Komisji. Ten dokument to znak woli politycznej dotyczącą transformacji energetycznej – wskazał wiceminister. – Jeśli będziemy podążać tą drogą i przedstawić racjonale argumenty dlaczego potrzebujemy systemu wsparcia dla poszczególnych elementów naszej gospodarki to jestem zdania, że KE przyjmie nasze stanowisko. Pierwszym tego przykładem jest ustawa o morskiej energetyce wiatrowej, która trafiła do Sejmu. Jeśli nie zbudujemy nowego systemu zeroemisyjnego, to będziemy zmuszeni bazować na tym potencjale, który obecnie mamy. Większość naszych bloków energetycznych będzie zresztą odstawiana ze względu na wiek niezależnie od transformacji energetycznej – powiedział.

PEP 2040 jest na ukończeniu

Wiceminister klimatu powiedział, że jesteśmy na ostatnich etapach prac uzgodnieniowych, międzyresortowych, przed przyjęciem przed rząd projektu strategii energetycznej, PEP 2040. – Jeszcze w ub. tygodniu odpowiadałem na szereg pytań innych resortów dot. PEP 2040 – powiedział wiceminister. Przypomniał, że proponowaliśmy jako Polska zmian w systemie handlu emisjami EU ETS, aby – jak sugerował – przesunąć część środków, tam gdzie są one potrzebne. – Spotkało się to z poparciem części krajów członkowskich, zainteresowanych modernizacją własnej energetyki. Widać to w toku dyskusji nad konkluzjami na Radę Europejską – powiedział wiceminister. Dodał, że graniczny podatek węglowy proponowany przez Komisję to także mechanizm, który popiera Polska i ma on chronić przemysł europejski przed ucieczką miejsc pracy i ucieczką emisji.

Opracował Bartłomiej Sawicki