Wpływ zmian cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 r. (w p. proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego)

Wpływ zmian cen wybranych grup towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2022 r.
(w p. proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego)