Gwałtowny wzrost cen świadectw pochodzenia. Resort klimatu będzie walczył z „nadwsparciem” OZE

8 listopada 2021, 10:00 Alert
oze farma wiatrowa jarocin
Farma wiatrowa Jarocin-Koźmin. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

W ostatnim czasie gwałtownie wzrosły ceny świadectw pochodzenia – w pierwszej połowie października osiągnęły blisko 300 zł/MWh. Cena ta zbliżyła się do maksymalnego poziomu opłaty zastępczej w ramach transakcji sesyjnych na Towarowej Giełdzie Energii, przy jednocześnie utrzymującej się wysokiej nadpodaży świadectw w Rejestrze Świadectw Pochodzenia. – Dalsze utrzymywanie się wysokich cen świadectw pochodzenia, przy wysokich hurtowych cenach energii elektrycznej, rodzi ryzyko nadmiernego obciążenia odbiorców końcowych energii, a ponadto ryzyko nadwsparcia inwestorów objętych systemem zielonych certyfikatów – przekonuje resort klimatu i środowiska. 

Ceny świadectw pochodzenia w pierwszej połowie października osiągnęły cenę 300 zł/MWh.

– Należy zauważyć, że ceny zielonych certyfikatów są znacząco niższe na notowaniach pozasesyjnych (OTC), tj. w ramach umów dwustronnych. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy kształtowały się one na poziomie 142-256 zł/MWh, przy czym 27 października br. ich wartość wynosiła 153,63 zł/MWh. Dalsze utrzymywanie się wysokich cen świadectw pochodzenia, przy wysokich hurtowych cenach energii elektrycznej, rodzi ryzyko nadmiernego obciążenia odbiorców końcowych energii, a ponadto ryzyko nadwsparcia inwestorów objętych systemem zielonych certyfikatów, co stoi w sprzeczności z programem pomocowym SA.37345 – Polski system zielonych certyfikatów wspierający odnawialne źródła energii oraz zmniejszenie obciążeń wynikających z obowiązku certyfikatowego dla odbiorców energochłonnych – podaje ministerstwo klimatu i środowiska.

Informuje, że podjęło pilne działania, ukierunkowane na unormowanie sytuacji rynkowej, w związku z gwałtownymi wzrostami cen świadectw. W ramach działań mających na celu unormowanie sytuacji zainicjowano prace nad nowelizacją ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, która na powrót umożliwi zawieranie w określonych przypadkach transakcji pozasesyjnych (OTC) bez przeprowadzenia postępowania przetargowego. Jednocześnie, prowadzone są analizy w zakresie ewentualnej zmiany zasad uiszczania opłaty zastępczej oraz obniżenia poziomu obowiązku umarzania świadectw pochodzenia w kolejnych latach. – Niezwłocznie po opracowaniu przez zespół ekspertów ministerstwa klimatu i środowiska projektu zmian w przedmiotowym zakresie, zostanie on skierowany do konsultacji z przedstawicielami rynku energii i organizacjami branżowymi. Ponadto, należy podkreślić, że termin umorzenia świadectw pochodzenia za 2021 rok upływa dopiero 30 czerwca 2022 roku – podaje MKiS.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Aleksander Tretyn

Kto dostanie umorzenie świadectw pochodzenia a kto zapłaci? Nowe wnioski URE