Zwrot ku recyklingowi. Rząd ogłosił wprowadzenie systemu kaucyjnego

2 czerwca 2022, 15:15 Alert

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło wprowadzanie systemu kaucyjnego. Tak jak w Niemczech czy Belgii, tak w Polsce będzie obowiązywała kaucja za butelki szklane, aluminiowe i plastikowe.

Szkło, aluminium i plastik. Rząd wprowadza system kaucyjny

Wiceminister Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba ogłosił, że w Polsce będzie obowiązywał system kaucyjny na butelki szklane, aluminiowe i z tworzywa sztucznego. Podobne rozwiązania znane są już w Niemczech, Belgii czy Austrii. System będzie obowiązywać od 2023 roku i zostanie wprowadzany stopniowo. Kaucją zostaną objęte butelki szklane do 1,5l, puszki aluminiowe do 1l oraz butelki z tworzywa sztucznego do 3l. – Włączenie do systemu kaucyjnego szklanych butelek jednorazowego użytku o pojemności do 1,5l ma pomóc rozwiązać problem zanieczyszczania środowiska tzw. małpkami – zwraca uwagę wiceminister Ozdoba. Ma to pozwolić na uniknięcie dezorientacji konsumenta i wprowadzić jasność co do zasad produktów objętych kaucją. Ministerstwo szacuje, że objęcie kaucją puszek aluminiowych ma wpłynąć pozytywnie na wzrost ich zbierania o 10 procent co daje dodatkowe 400 mln sztuk puszek do recyklingu.

– Projekt ustawy nie narzuca przedsiębiorcom tworzącym system wyboru sposobu zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych. Będą mogli więc oprzeć się wyłącznie na zbieraniu opakowań i odpadów przez sklepy, ale także instalować automaty do odbierania butelek w sklepach i poza nimi – powiedział wiceminister.

Producent napoi będzie zobligowany do wprowadzenia określonego systemu i zasad kaucji. Docelowo powinni też osiągnąć odpowiedni poziom odzyskiwania opakowań i jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ma to być około 90 procent produktów objętych kaucją.

Projekt ustawy nie podaje za to wysokości stawki kaucji, którą konsument będzie musiał zapłacić. Ma zostać określona maksymalna wysokość kaucji dla poszczególnych opakowań. Placówki handlowe o mniejszej powierzchni niż 100 m2 będą mogły dobrowolnie zwracać kaucję i opakowania, na własnych zasadach. Natomiast jednostki, które przekraczają podaną powierzchnię zostaną do tego zobowiązane.

Ministerstwo klimatu i środowiska/ Maria Andrzejewska