Powstanie połączenie sieci światłowodowych na granicy polsko-ukraińskiej

15 października 2018, 11:00 Innowacje

HAWE Telekom i ukraińska spółka ATRAKOM zakończyły realizację połączenia swoich sieci światłowodowych w rejonie przejścia granicznego Dorohusk-Jahodyn. Połączenie umożliwia realizację łączy telekomunikacyjnych pomiędzy Warszawą i Kijowem trasą istotnie krótszą od używanych dotychczas.

W opinii Zarządu HAWE Telekom ta i poprzednie inwestycje zwiększające możliwości świadczenia usług dla międzynarodowych operatorów wpłyną korzystnie w okresie długoterminowym na kondycję finansową spółki i pozwolą na zawarcie kontraktów z nowym klientami.

Trasy przez Ukrainę i Polskę odgrywają istotną rolę w tranzytowym ruchu internetowym i transmisji danych pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Kazachstanem i Chinami.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy to czwarta zagraniczna inwestycja HAWE Telekom związana z rozwojem możliwości świadczenia usług dla operatorów międzynarodowych. Wcześniej spółka otworzyła węzeł w Amsterdamie, punkt dostępowy we Frankfurcie nad Menem oraz zmodernizowała punkt styku ze spółką TELIA Lietuva na granicy polsko-litewskiej.

„W tym roku zainwestowaliśmy znaczne środki na zwiększenie naszej pozycji rynkowej w zakresie świadczenia usług dla operatorów międzynarodowych, którzy chcą w najbardziej efektywny sposób transferować dane przez naszą sieć i dalej. Widzimy zwiększone zainteresowanie naszym usługami w tym zakresie i jestem przekonany, że przełoży się to na nowe kontrakty. Natomiast nowe połączenie przez granicę polsko-ukraińską stanowi ważne uzupełnienie naszej ogólnopolskiej magistrali światłowodowej. Umożliwi sprzedaż usług HAWE Telekom operatorom ukraińskim, a także polskim i międzynarodowym firmom działającym na Ukrainie bądź planującym rozbudowę swoich sieci w tym kierunku.” – komentuje Dominik Drozdowski, Wiceprezes Zarządu HAWE Telekom.

HAWE Telekom