font_preload
PL / EN
Infrastruktura 25 lutego, 2015 godz. 12:14   
REDAKCJA

Henclewska: Naszym atutem w sektorze technologii kosmicznych są młode kadry i firmy

images

„Jak z sukcesem komercjalizować w Polsce zaawansowane technologie” to tytuł konferencji, zorganizowanej w Warszawie przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele kierownictw ministerstwa gospodarki i ARP oraz przedstawiciele firm innowacyjnych sektora technologii kosmicznych. Podczas konferencji wręczono nagrody finalistom edycji polskiej konkursu na najciekawsze zastosowanie nawigacji satelitarnej „Galileo Masters 2014”.

– Chcemy w okresie pięcioletnim przystosować się do standardów, a także wyraźnie sprecyzować obszar, w którym chcemy być szczególnie aktywni w sektorze technologii kosmicznych. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) powinna w jak największym zakresie wspierać projekty innowacyjne z krajów od niedawna należących do niej, wykorzystując doświadczenia członków uczestniczących w jej pracach od początku, tj. od 30. lat – stwierdziła podczas konferencji Grażyna Henclewska, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki.

Wiceminister oceniła jako satysfakcjonujące włączenie się w ostatnich czasach Polski w sektor innowacyjnych technologii.

– Jeszcze zanim zostaliśmy krajem członkowskim ESA w listopadzie 2012 r. działało u nas co najmniej kilkadziesiąt firm innowacyjnych – mówiła dalej Grażyna Henclewska. – Polska uczestniczyła dwukrotnie w konkursach „Galileo Masters”. Zgłosiła w nich 143 projekty, z czego 62 przyjęto do realizacji. Spośród zgłoszonych 80 proc. stanowiły projekty pochodzące z sektora przemysłowego – prezentowały bardzo wysoki poziom technologiczny.

Wiceminister przypomniała, że ministerstwo gospodarki koordynuje politykę z zakresu technologii kosmicznych, współdziałając z innymi resortami. Reprezentuje interesy tego sektora w Komisji Europejskiej, jak i w Europejskiej Agencji Kosmicznej.

– Naszym atutem są młode kadry inżynierskie oraz młode firmy, tworzone dla realizacji konkretnych projektów – oceniła wiceminister Grażyna Henclewska. – Z nimi wiążemy nasze największe nadzieje, licząc na zwrot netto składki członkowskiej, którą płacimy na rzecz ESA. Przykładem udanych komercjalizacji i wdrożeń są m.in. aplikacje oparte na technologiach kosmicznych i technikach satelitarnych. Znajdują one zastosowanie w m.in. w transporcie, gospodarce przestrzennej, monitorowaniu i zarządzaniu środowiskiem, energetyce, rolnictwie, rybołówstwie, obronności oraz zarządzaniu kryzysowym.

Według wiceminister wiele wynalazków i innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących dane satelitarne usprawniają też nasze codzienne życie.
– Inwestycje w technologie kosmiczne są istotnym motorem innowacyjności i przynoszą korzyści zarówno w krótkiej, jak i w długiej perspektywie – mówiła dalej Grażyna Henclewska. – Stymulują wzrost gospodarczy i rozwój przemysłowy państwa, przyczyniając się do tworzenia nowych miejsc pracy w wielu nowoczesnych sektorach gospodarki. Obecna polska edycja konkursu na najciekawsze zastosowanie nawigacji satelitarnej „Galileo Masters 2014” dowodzi, że nasi młodzi naukowcy mają dobre pomysły. Nasi studenci, m.in. z Politechniki Białostockiej czy Politechniki Warszawskiej, osiągają zresztą sukcesy także w innych konkursach tego typu, np. na projekty łazików marsjańskich.

– Chcę pogratulować laureatom obecnej edycji „Galileo Masters 2014”, jak również wszystkim jego uczestnikom – zakończyła wiceminister.