Hiszpanie pomogą Polakom w dozorze jądrowym

7 listopada 2016, 07:00 Alert

3 listopada 2016 r. odbyło się bilateralne spotkanie polsko-hiszpańskie. Państwowa Agencja Atomistyki gościła przedstawicieli hiszpańskiego dozoru jądrowego Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Przewodniczącym delegacji Hiszpanii był Pan Fernando Marti Scharfhausen – Prezes CSN. Stronie polskiej przewodniczył Pan Andrzej Przybycin p.o. Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Reaktor Maria w Świerku. Fot. NCBJ
Reaktor Maria w Świerku. Fot. NCBJ

Celem spotkania było nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy PAA i CSN oraz wymiana informacji związanych z funkcjonowaniem obu instytucji dozorowych. Strona polska uzyskała deklarację strony hiszpańskiej, co do możliwości szkolenia inspektorów PAA w instytucjach hiszpańskich w ramach szkoleń stanowiskowych. Obie strony wyraziły chęć współpracy w zakresie ochrony radiologicznej. PAA przygotowuje konkretne propozycje warsztatów w tym zakresie.

Goście z Hiszpanii zwiedzili reaktor badawczy MARIA oraz Ośrodek Radioizotopów POLATOM w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, gdzie przedstawiono problematykę produkcji radioizotopów na potrzeby terapii medycznych.

Spotkanie w PAA zorganizowano jako rewizytę związaną z ubiegłorocznym zaproszeniem delegacji PAA do Hiszpanii.

Polska Agencja Atomistyki