Hnatio: Więcej magazynów gazu zapewni rozwój rynku

18 maja 2016, 16:30 Energetyka
gaz

– Bez rozbudowy magazynów gazu nie ma możliwości dyskusji o rozwoju rynku tego surowca – powiedział Krzysztof Hnatio, prezes zarządu Operatora Systemu Magazynowania podczas konferencji Gazterm 2016.

– W chwili obecnej Polska ma jedne z najmniejszych w Europie pojemności magazynowe gazu. Nie można w ogóle mówić o kierunkach rozwoju rynku gazu, jeżeli nie będziemy mieli zdolności magazynowych w kraju, gdyż każda dostawa gazu zakłada prawidłowe funkcjonowanie rynku, tzn. gdy wszyscy uczestnicy rynku wywiązują się ze swoich umów. W tej sytuacji gaz można kupić na giełdzie lub w inny sposób. Natomiast w przypadku, gdyby zdarzyła się taka sytuacja jak na Ukrainie, Polska pozostanie tylko z tymi zasobami gazu, które aktualnie będzie posiadała w kraju – powiedział Krzysztof Hnatio.

– W związku z tym, jeśli Polska chce być krajem posiadającym wystarczającą ilość gazu w chwili wstrzymania np. dostaw ze wschodu, powinna rozbudować swoje możliwości magazynowe. Im szybciej to się stanie, tym lepsze będzie to z punktu widzenia zarówno bezpieczeństwa kraju, jak i budowy hubu gazowego oraz handlu na rynku gazu. Wynika to z faktu, że magazyny gazu są jednym z kluczowych elementów rynku gazu – podsumował prezes OSM.

Hnatio przypomniał, że polskie zdolności magazynowania gazu sięgają 2,8 mld m3. Są onejednak nie wystarczające biorąc pod uwagę wyzwania jakie stoją przed polskim rynkiem gazu. Dlatego też spółka rozbuduje magazyny do 3.3 mld m3. Docelowo jednak spółka rozważa zwiększenie magazynów do 7 mld m3 w 2025 roku.

Źródło: CIRE/BiznesAlert.pl