Gen. Hodges: Centralny Port Komunikacyjny zwiększy mobilność na wschodniej flance NATO

29 stycznia 2019, 17:45 Bezpieczeństwo

Przy okazji odbioru nagrody Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu Business Centre Club gen. Ben Hodges wypowiedział się na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego.

fot. BiznesAlert.pl

– Geograficzne położenie Polski jest kluczowe dla stabilności i bezpieczeństwa w Europie. Skuteczność strategii odstraszania potencjalnej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej zależy od silnej i zmodernizowanej polskiej armii na lądzie, w wodzie i w powietrzu; armii dobrze zintegrowanej, pod dowództwem NATO i współpracującej z sąsiadami, w szczególności z krajami bałtyckimi i Niemcami – mówił generał przy odbiorze nagrody specjalnej.

– Prowadzące przez Polskę szlaki transportowe na kierunkach wschód-zachód i północ-południe, którymi mogą w Europie przemieszczać się jednostki wojskowe NATO, są niezbędne dla skutecznej realizacji polityki odstraszania. Wzmacnianie mobilności wojskowej na wschodnich rubieżach NATO jest czynnikiem istotnym dla sprawnego przebazowania wojsk w razie potencjalnego konfliktu z Rosją.

– Polska planuje duży krok naprzód na drodze do zwiększenie bezpieczeństwa regionu. Projekt i budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (Solidarity Transport Hub) między Warszawą i Łodzią przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa tego regionu Europy, zwłaszcza, jeśli będzie skoordynowana z planowanymi inwestycjami w rejonie Trójmorza, np. trasy Via Carpatia, szlaku kolejowego Rail Baltica i zadaniami w dziedzinie logistyki i obronności w ramach programu PESCO (Permanent Structured Cooperation) – wyliczał laureat.

W rozmowie po przemówieniu Hodges mówi o tym, że projekt CPK nie jest w interesie Chin. – Nie jestem naiwny, dlatego uważam, że Chińczycy, którzy są w Europie coraz liczniejsi, wypełnią i zagospodarują oddaną im przestrzeń, jeśli Zachód w porę nie zareaguje. Powiedzmy to wprost: obecność Chińczyków w Europie Środkowo-Wschodniej niekoniecznie jest tym, czego tu potrzebujemy.

Ben Hodges w latach 2014-2017 był dowódcą Sił Zbrojnych USA w Europie. Kieruje obecnie katedrą ds. Studiów Strategicznych w Centrum Analiz Polityki Europejskiej (CEPA).