W Holandii mogło dojść do manipulacji na rynku energii

5 kwietnia 2019, 11:30 Alert
holandia energetyka wiatrak oze
Krajobraz

Pod koniec marca urzędnicy Holenderskiego Urzędu ds. Konsumentów i Rynków (ACM) wkroczyli do biur firmy działającej na ryynku energii elektrycznej. Działania Urzędu mają na celu sprawdzenie, czy firma nie naruszyła zakazu wykorzystywania informacji poufnych.

Holenderski urząd poinformował, że zamierza sprawdzić, czy firma prawidłowo publikowała informacje wewnętrzne, tak aby wszyscy uczestnicy rynku mieli dostęp do tych samych danych w tym samym czasie.

Działania ACM są związane z egzekwowaniem regulacji unijnych w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT). Celem wprowadzenia REMIT jest między innymi wykrywanie i zapobieganie nadużyciom na hurtowym rynku energii.

Akcja ACM z końca marca to pierwsze tego typu działanie, jeśli chodzi o rynek energii w Holandii. Dotychczas urząd był zaangażowany we wdrażanie wymogów REMIT przez zobowiązane do tego firmy. Jednocześnie ACM stale monitoruje rynek i zbiera informacje o możliwych naruszeniach. Uczestnicy rynku są zobowiązani do informowania ACM o ewentualnych podejrzeniach w sprawie wykorzystywania informacji poufnych lub manipulacji na rynku. ACM otrzymuje również powiadomienia od ACER.

Kontrola w biurach firmy jest pierwszym krokiem w dochodzeniu w sprawie możliwych naruszeń REMIT. Jeśli ACM dojdzie do wniosku, że rzeczywiście doszło do naruszeń, firma będzie miała możliwość przedstawienia swoje wersji wydarzeń zanim urząd nałoży sankcję. ACM może również dojść do wniosku, że nie doszło do naruszenia.

CIRE.pl