Składnica Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie. Fot. Kancelaria Premiera.

Składnica Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie. Fot. Kancelaria Premiera.