IGas: Rok 2016 będzie przełomowy dla poszukiwań gazu łupkowego na Wyspach Brytyjskich

26 listopada 2015, 09:27 Alert

(IGas/BS)

Odwiert na złożu gazu łupkowego w USA. Fot.: Wikipedia

–  Nadchodzący rok będzie dla naszej spółki oraz dla całej branży poszukującej złóż gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii, bardzo ekscytujący – podkreślił dyrektor wykonawczy brytyjskiej firmy naftowej IGas Stephen Bowler.

Koncern IGas posiadający największą liczbę licencji na poszukiwanie gazu ziemnego z łupków, w sprawozdaniu finansowym za ostatnie 6 miesięcy podkreślił, że mimo spadku cen ropy i gazu na światowym rynku, poszukiwania niekonwencjonalnych złóż surowców są wciąż istotne dla firmy. – Jesteśmy w trakcie  identyfikacji kolejnych lokalizacji, gdzie mogą zostać wykonane odwierty rozpoznawcze oraz szczelinowania hydrauliczne w celu określenia wielkości przepływu surowca  i oceny opłacalności  – podkreśla Bowler.

W pierwszym kwartale 2016 roku, koncern ma rozpocząć prace rozpoznawcze na terenie  hrabstwa Nottinghamshire. W październiku br., rada hrabstwa wydała pozytywną decyzję dotyczącą wykonania przez IGas dwóch odwiertów rozpoznawczych w  Springs Road. Zgłoszone wnioski nie obejmują wykonania szczelinowania hydraulicznego.

W tym samym okresie rada hrabstwa North Yorkshire ma ustosunkować się do wniosku koncernu Third Energy, który planuje wykonać  zabieg szczelinowania hydraulicznego w północno-wschodniej  Anglii.  Na decyzje władz regionalnych dot. kontynuacji prac poszukiwawczych w Blackpool i Preston oczekuje także Cuadrilla Resources.

Zdaniem Bowlera prace poszukiwawcze z gazem ziemnym z łupków mogą nabrać na znaczeniu po wydaniu jeszcze w tym roku, przez brytyjski organ regulacyjny (The Oil & Gas Authority),  kolejnych koncesji na poszukiwania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Co więcej jak podkreśla dyrektor wykonawczy IGas biorąc pod uwagę plany zamknięcia do 2025 roku elektrowni węglowych gaz ziemny z łupków może być dobrą alternatywą dla Zjednoczonego Królestwa. – Musimy posiadać zasoby zasilające naszą energetykę i mam nadzieje, że gaz ziemny z łupków będzie częścią rozwiązania – zakończył Bowler.

W Wielkiej Brytanii jak dotychczas wykonano 7 odwiertów rozpoznawczych za gazem ziemnym z łupków oraz jeden zabieg szczelinowania hydraulicznego.