Ilość gazów cieplarnianych w atmosferze największa od 800 tysięcy lat

3 listopada 2014, 10:31 Alert

(ABC News/Wojciech Jakóbik)

Z raportu Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu ONZ (IPCC) wynika, że poziomy gazów cieplarnianych na kuli ziemskiej są najwyższe od 800 tysięcy lat. Dalsza ich emisja, która powstaje według autorów raportu głównie za sprawą spalania paliw kopalnych, doprowadzi do zmian klimatu, które będą tym większe, im bardziej intensywne będzie wydzielanie gazów do atmosfery. Raport jest syntezą wcześniejszych ustaleń IPCC.