Dziewięć miesięcy importu węgla z Rosji przyniosło 8 mln ton w 2019 roku

16 stycznia 2020, 13:30 Alert
węgiel węglokoks
fot. Węglokoks

W okresie od stycznia do września 2019 roku Polska sprowadziła z zagranicy 12,3 mln ton węgla kamiennego, z czego 8 mln ton pochodziło z Rosji – czytamy w odpowiedzi ministra aktywów państwowych na interpelację poselską ws. importu rosyjskiego węgla, opublikowanej na stronach internetowych Sejmu.

Import węgla do Polski

W 2018 roku import węgla kamiennego do Polski wyniósł 19,2 mln ton, z czego 13 mln ton pochodziło z Rosji. W tym samym czasie wydobycie węgla kamiennego w Polsce wynosiło ponad 63,2 mln ton, a więc dwa miliony ton mniej niż w roku poprzednim. W tym roku wydobycie może być jeszcze mniejsze. Wydobycie za pierwsze dziewięć miesięcy tego roku wyniosło 46,1 mln ton. W pierwszych dziewięciu miesiącach ubiegłego roku do Polski zostało sprowadzonych osiem milionów ton węgla z Rosji, a całość importu wynosiła 12,3 mln.

Import węgla z zagranicy. grafika;Sejm/MAP

W odpowiedzi czytamy także, że obecnie głównym zasobem pokrywającym zapotrzebowanie na energię pierwotną jest węgiel kamienny, następnie węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny i źródła odnawialne. Węgiel kamienny i brunatny stanowi podstawę krajowego bilansu energetycznego, ponieważ Polska posiada duże zasoby tego surowca, a wykorzystujące go elektrownie pozwalają na utrzymanie stałych i stabilnych dostaw energii do odbiorców – argumentuje Jacek Sasin w interpretacji.

dane dotyczące produkcji energii elektrycznej wg nośników energii według danych za rok 2018. Źródło; Sejm/Ministerstwo Aktywów Państwowych

dane dotyczące produkcji energii elektrycznej wg nośników energii według danych za rok 2018. Źródło; Sejm/Ministerstwo Aktywów Państwowych

W odpowiedzi czytamy także, że wykorzystanie węgla w produkcji energii elektrycznej i ciepła będzie sukcesywnie malało. Procentowy udział węgla w elektroenergetyce będzie spadać do ok. 56-60 procent w 2030 roku, a w 2040 roku ma to już być 28 procent. Mimo procentowego spadku, wolumen wykorzystywanego węgla kamiennego pozostanie prawie na niezmienionym poziomie w tym okresie. – Zwiększenie zapotrzebowania będzie pokrywane energią, pochodzącą z OZE. W tej perspektywie udział OZE w produkcji będzie wzrastał do ok. 32 procent w 2030 roku oraz ok. 40 procent w 2040 roku – – wyjaśnił minister.

Bartłomiej Sawicki

https://biznesalert.pl/baca-pogorzelska-polska-import-wegla-energetyka/