Tankowiec Yuan Rui Yang. Fot. DISC

Tankowiec Yuan Rui Yang. Fot. DISC