Indie zbudują 21 nowych reaktorów jądrowych

7 stycznia 2019, 13:45 Alert
atom energetyka jądrowa

Indie zamierzają do 2031 roku oddać do eksploatacji 21 nowych reaktorów jądrowych o łącznej mocy 15 700 MWe, poinformował minister w tamtejszej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W pisemnej odpowiedzi na pytanie Rajya Sabha – izby wyższej indyjskiego parlamentu federalnego, minister Jitendra Singh poinformował, że obecnie w Indiach w różnych etapach budowy znajduje się dziewięć reaktorów jądrowych:
dwa w każdym stanie Gudżarat, Radżastan i Haryana oraz trzy w stanie Tamil Nadu. Wszystkie wspomniane bloki jądrowe mają zostać ukończone do 2024-2025 roku.

Ponadto, 12 kolejnych reaktorów jądrowych uzyskało zgody administracyjne i aprobatę finansową ze strony rządu w czerwcu 2017 roku – przekazał minister Singh. „Zatem 21 reaktorów jądrowych o przewidywanej mocy 15 700 MWe znajduje się obecnie w trakcie wdrażania, które będą stopniowo uruchamiane do 2031 roku”.

Singh zauważył również, że pięć lokalizacji uzyskało „zasadniczą zgodę” na budowę kolejnych 28 reaktorów. Są to: Jaitapur w stanie Maharashtra, Kovvada w Andhra Pradesh, Chhaya Mithi Virdi w Gujarat, Haripur w Zachodnim Bengalu i Bhimpur w Madhya Pradesh.

Indie eksploatują obecnie 22 reaktory energetyczne działające w siedmiu elektrowniach jądrowych o łącznej mocy 6780 MWe. Wytwarzają one 3,2 procent energii elektrycznej kraju. Są drugim po Chinach krajem, najszybciej rozwijającym energetykę jądrową.

W marcu 2018 francuski koncern EDF i Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL) zawarły porozumienie w sprawie budowy sześciu reaktorów EPR w elektrowni Jaitapur. Prace przy budowie elektrowni mają rozpocząć się na początku 2019 roku, dysponując docelową mocą 10 GWe będzie to największy projekt jądrowy realizowany obecnie na świecie.

W październiku 2018 roku Rosja i Indie podpisały porozumienie w sprawie zwiększenia współpracy w dziedzinie energii jądrowej, które zakłada miedzy innymi budowę kolejnych sześciu bloków jądrowych WWER-1200 w nowej lokalizacji Kavali w stanie Andhra Pradesh.

Równolegle toczą się dyskusje na temat propozycji budowy sześciu reaktorów Westinghouse AP-1000 o mocy 1250 MWe w Kovvada w stanie Andhra Pradesh.

World Nuclear News