Swora: Dochody obywateli nie nadążają za inflacją

23 czerwca 2022, 11:15 Energetyka

– Pojawiają się różne szacunki dotyczące ilości osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. One mówią o 20-30 procentach gospodarstw domowych, których w Polsce jest łącznie około 14 milionów. Problemem jest kwestia dochodów, ale i nieodpowiednia efektywność energetyczna budynków – powiedział Mariusz Swora, były prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) podczas Kongresu 590 w Nadarzynie.

– Mierzymy się ze skutkami inflacji, za którą nie nadążają dochody obywateli. Energia nie jest prawem podstawowym. Jest taka maniera o mówieniu o dobrach, np. mieszkaniach. Nie ma wiążących norm uznawać dostęp do energii jako prawo człowieka. Energia służy jednak do realizacji innych praw podstawowych. Zatem energia jest istotna z punktu widzenia prawnego. Aby zobrazować te tezę, kolacja przy świecach może być przyjemna, ale już operacja chirurgiczna nie. Energia ze względów klimatycznych, jest nam niezbędna – powiedział były prezes URE Mariusz Swora.

– Pojawiają się różne szacunki dotyczące ilości gospodarstw dotkniętych ubóstwem energetycznym. One mówią o 20-30 procentach wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Problemem jest kwestia dochodów, ale i nieodpowiednia efektywność energetyczna budynków. – mówi były prezes URE

– Pierwsza definicja odbiorcy wrażliwego energii i gazu pojawiła się w polskim prawie dopiero w 2014 roku. Wtedy też zaczął obowiązywać dodatek energetyczny. – dodał.

Opracowali Mariusz Marszałkowski i Jędrzej Stachura

URE: Oferty warte łącznie ok. 170 mln zł wygrały aukcję na premię kogeneracyjną