Izby handlowe z USA będą wspierać infrastrukturę, energetykę i cyfryzację państw Trójmorza

6 czerwca 2019, 16:00 Alert
trojmorze_infrastruktura

Dzisiaj, podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza 2019 w Lublanie (Słowenia), 11 prezesów amerykańskich izb handlowych podpisało deklarację poparcia działań mających na celę poprawę infrastruktury, zróżnicowanych i bezpiecznych źródeł energii oraz rozwoju cyfryzacji. Wspólnym celem Inicjatywy jest zbudowanie bardziej zintegrowanego, zamożnego i bezpiecznego regionu Europy w ramach rosnącego jednolitego rynku.

Inicjatywa Trójmorza obejmuje kraje położone między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym, czyli Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry.

Amerykańskie izby handlowe w tych krajach są gotowe wspierać zdefiniowanie ról kluczowych interesariuszy, zapewnienie know-how oraz zintegrowanie biznesu, rządów i inwestorów, aby w pełni realizować transgraniczne projekty w dziedzinie technologii, handlu, transportu, energii, rynku cyfrowego oraz cyberbezpieczeństwa.

„Amerykańskie firmy z regionu Trójmorza są zaangażowane w szereg krajowych i transgranicznych inwestycji, które są spójne z priorytetami Inicjatywy Trójmorza. Nasze dzisiejsze wystąpienie jest deklaracją, że jako inwestorzy i organizacje jesteśmy zaangażowani w zapewnienie rozwoju, bezpieczeństwa i dobrobytu regionu oraz oczekujemy pracy nad konkretnymi, zorientowanymi na wyniki projektami. Kapitał prywatny jest niezbędny do zapewnienia pełnych korzyści obywatelom państw uczestniczących w Inicjatywie Trójmorza i szerszemu rynkowi UE w sektorach energii, mobilności oraz cyfrowym. Jako AmCham Poland widzimy w tym miejsce dla amerykańskich inwestorów oraz wszystkich naszych pracowników i partnerów biznesowych w Polsce” – powiedział Tony Housh, Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

CIRE.pl