Innogy Polska chce wpisać się w nowe trendy na rynku energii

17 kwietnia 2018, 10:35 Alert

Polska i europejska legislacja oraz trendy technologiczne – to główne czynniki zmian na polskim rynku energii i gazu w 2017 r. – jak wynika z Raportu rocznego innogy Polska. Najważniejsze zmiany legislacyjne to: wejście w życie ustawy o rynku mocy oraz nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej i gazu. Najistotniejsze trendy technologiczne to digitalizacja, decentralizacja i dekarbonizacja.

fot. Innogy

– Ubiegły rok pod wieloma względami był okresem zmian dla polskiego rynku energii i gazu. W jego trakcie trwały intensywne prace nad finalnym kształtem kilku kluczowych dla tych sektorów inicjatyw legislacyjnych, takich jak ustawa o rynku mocy czy podwyższenie obliga giełdowego do 30%. Ich wprowadzenie w istotny sposób zmienia dotychczasowy model funkcjonowania obu rynków – mówi Piotr Grzejszczak, Senior Menedżer w dziale Zarządzania Portfelem Energii w innogy Polska – Obok zmian legislacyjnych na rynek energii i gazu miały wpływ również globalne trendy technologiczne, 
tj.: digitalizacja, decentralizacja oraz dekarbonizacja.

Rynek Mocy

Procedowana w ubiegłym roku ustawa o rynku mocy zaczęła obowiązywać od 18 stycznia 2018 r. 
W dłuższej perspektywie gwarantuje ona, że część przychodów dla wytwórców będzie pochodzić 
z ofert sprzedaży mocy, czyli wynagrodzenia za gotowość do wytwarzania. Dodatkowe środki pozwolą firmą energetycznym na budowę nowych, bądź modernizację już istniejących bloków.

Zdaniem analityków innogy bez dofinansowania z rynku mocy modernizacja starych, konwencjonalnych bloków węglowych może nie być biznesowo uzasadniona. Niemniej jednak, tylko najefektywniejsze projekty mogą liczyć na dofinasowanie nowego mechanizmu i biznesowe uzasadnienie dla ich realizacji. Rynek mocy może stać się również impulsem do zmiany zachowań, głównie w grupie odbiorców przemysłowych, ponieważ stawka opłaty mocowej w ich przypadku będzie naliczana dla wybranych godzin szczytowych. Możliwość optymalizacji kosztów powinna zachęcić ich do przenoszenia obciążenia na godziny pozaszczytowe lub do uruchomienia własnej generacji w godzinach szczytu. W konsekwencji możemy spodziewać się korzystnego spłaszczenia krzywej zapotrzebowania i ograniczenia poziomu mocy szczytowych.

Innogy Polska