Innogy jest zadowolone z wyników za trzeci kwartał 2017

13 listopada 2017, 10:47 Alert

Spadek przychodów ze sprzedaży o ponad 2 proc., w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowała po trzech kwartałach 2017 roku grupa Innogy. Okres ten grupa zakończyła zdecydowanie gorszym wynikiem netto niż rok wcześnie, ale po oczyszczeniu z wpływu czynników nadzwyczajnych zysk był zdecydowanie wyższy niż rok wcześniej.

fot. Innogy
W okresie od początku stycznia do końca września 2017 roku grupa Innogy sprzeda 193,1 TWh energii elektrycznej, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 8,1 proc. Ilość sprzedanego przez grupę gazu ziemnego w tym okresie spadał o 4,1 proc. do poziomu 153,1 TWh. Przychody grupy po trzech kwartałach 2017 roku wyniosły 30,792 mld euro, wobec 31,461 mld euro rok wcześniej.

Oczyszczona z wpływu czynników nadzwyczajnych EBITDA grupy po trzech kwartałach 2017 roku była na poziomie 3,075 mld euro, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,3 proc.. Wzrósł też oczyszczony wyniki operacyjny grupy (EBIT) z poziomu 1,842 mld euro do 2,003 mld euro.

Grupa odnotowała po trzech kwartałach 2017 r. zysk netto w wysokości 389 mln euro, co oznacza spadek w porównaniu analogicznego okresu roku ubiegłego – o ponad 61 proc. Jedno wynik netto oczyszczony z wpływu czynników nadzwyczajnych, który wyniósł 850 mln euro, był o 26,7 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Grupa innogy podtrzymuje prognozy na tegorocznych wyników, który opublikowała w marca i przewiduje on, że osiągnie około 4,4 mld euro skorygowanej EBITDA i około 2,9 mld euro skorygowanego wyniku EBIT. Natomiast skorygowany zysk netto ma wynieść ponad 1,2 mld euro.