Instal Kraków wesprze Tauron przy rozbudowie Elektrowni Jaworzono

4 maja 2017, 10:45 Alert
jaworzno
fot. Tauron

Tauron realizuje kolejne etapy realizacji projektu rozbudowy Elektrownia Jaworzno. Spółka wykonanie spółce firmie Instal Kraków budowę stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w nowym bloku elektrowni Jaworzno.

Jak informuje krakowska firma, 28 kwietnia br., podpisano ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron, umowę dotyczącą zaprojektowania oraz kompleksowego wykonania, uruchomienia i przeprowadzenia ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków w ramach budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW. Wartość Umowy wynosi 43,3 mln zł netto, natomiast termin jej realizacji określony został na 20.11.2019 roku. Spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron odpowiedzialna za budowę nowego bloku energetycznego w Jaworznie.

Przypomnijmy, że pod koniec marca Tauron Wytwarzanie porozumiał się z konsorcjum Rafako–Mostostal Warszawa w zakresie zmian w umowie na budowę bloku 910 MW w Elektrowni Jaworznio III. Dodatkowe prace mają pozwolić spółce osiągnąć oszczędności wynikające z ograniczenia przewidywanego postoju w 2021 roku dla przystosowania w części bloku do spełnienia przyszłych wymagań konkluzji BAT.

Nowy blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno będzie wysokosprawną jednostką wytwórczą, którą ma charakteryzować najwyższa sprawność w tej klasie osiągając poziom 45,9 proc. netto. Jak podkreśla spółka, w porównaniu do obecnie eksploatowanych bloków 200MW, będzie on spełniał surowe normy z zakresu ochrony środowiska, ograniczając emisje dwutlenku węgla o prawie 30 proc. oraz pozostałych gazów emisyjnych o ponad 50 proc. Blok i kocioł przewidziany jest do pracy kondensacyjnej z maksymalnym czasem wykorzystania ale jednocześnie jak podkreśla spółka z możliwością dużej elastyczności pracy zgodnie z wymaganiami operatora systemu.Po zakończeniu inwestycji do atmosfery ma trafiać o 2 mln ton CO2 mniej, a w ramach wymagań polityki klimatycznej, blok przygotowany będzie pod budowę instalacji wychwytu CO2 ze spalin (CCS ready).

Planowany termin przejęcia bloku do eksploatacji to listopad 2019 r. Obecne zaawansowanie projektu wynosi 32 proc.

Instal Kraków/Tauron