Inteligentna Sieć Ciepłownicza w stolicy ograniczy emisje CO2

23 listopada 2016, 13:30 Alert
ciepło
FOT. JACEK BABIEL / AGENCJA GAZETA

Ograniczenie strat ciepła podczas przesyłu i redukcja emisji CO2 o co najmniej 14,5 tys. ton rocznie – to efekty, jakie ma przynieść realizacja projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza przez firmę Veolia Energia Warszawa.

Warta 52 mln zł inwestycja ma być ukończona do połowy 2017 r. 30 proc. finansowania pochodzi z NFOŚiGW.

Jak mówił w środę w Warszawie prezes Veolia Energia Warszawa Jacky Lacombe, redukcja emisji CO2 o 14,5 tys. ton rocznie odpowiada ilości CO2 pochłanianej przez lasy iglaste o powierzchni ok. 70 tys. hektarów – to powierzchnia, jaką zajęłyby dwa Kampinoskie Parki Narodowe.

Warszawa ze swą 1740-kilometrową siecią ciepłowniczą jest ewenementem na skalę europejską, a nawet światową. Z ciepła dostarczanego siecią korzysta ok. 19 tys. obiektów o łącznej kubaturze 230 mln m kw. co oznacza, że pokrywa ono 80 proc. zapotrzebowania miasta. W innych polskich miastach ciepło sieciowe dociera do ok. 50 proc odbiorców. Jak przekonywali przedstawiciele Veolii, dzięki modernizacji możliwe będzie uzyskanie efektu równoważnego ogrzaniu ok. 5 tys. mieszkań o powierzchni 65 m.kw.

Projekt polega na modernizacji trzech przepompowni (urządzeń, które utrzymują optymalne ciśnienie w sieci), 79 komór ciepłowniczych (to miejsce, w którym znajdują się np. zawory – umożliwia ona zarządzanie siecią) i 2500 tys. węzłów cieplnych (jest to zespół urządzeń łączący sieć z instalacją obiektu. Rozdziela on m.in. dostarczone ciepło, kontroluje bezpieczeństwo).

Jak wyjaśniał dyrektor projektu Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej Paweł Balas, wprowadzenie nowych rozwiązań – czyli zdalnego monitorowania i sterowania przez centralną dyspozytornię siecią – zapewni podniesienie jakości dostaw ciepła. Z jednej strony będzie można szybciej reagować na awarie, z drugiej bardziej elastycznie reagować na potrzeby klientów.

Polska Agencja Prasowa