Gaz-System udostępni przepustowości interkonektorów z Danią, Litwą i Słowacją

13 czerwca 2022, 10:15 Alert

Gaz-System poinformował, że przepustowości nowych interkonektorów gazowych z Danią, Litwą i Słowacją zostaną wystawione na aukcji produktów rocznych. Stanie się to czwartego lipca 2022 roku.

Budowa gazociągu Goleniów-Ciecierzyce. Fot. Gaz-System
Budowa gazociągu Goleniów-Ciecierzyce. Fot. Gaz-System

Od tego roku uczestnicy rynku gazu mogą zarezerwować przepustowości roczne nowych połączeń międzysystemowych Polska-Dania, Polska-Litwa oraz Polska-Słowacja. 4 czerwca 2022 roku. Gaz-System przedstawił ofertę produktów rocznych dla istniejących i nowych punktów połączeń, które będą  udostępnione w ramach aukcji na platformie GSA i RBP.

– Finalizujemy największy w historii Gaz-Systemu program inwestycyjny. Dzięki temu możemy udostępnić dla rynku przepustowości trzech nowych interkonektorów, które umożliwiają sprowadzanie do Polski gazu ziemnego z wielu kierunków i źródeł – powiedział Tomasz Stępień, prezes Gaz-Systemu.

Aukcje rozpoczną się czwartego lipca 2022 roku o godz. 9.00 (CEST) na dwóch platformach do rezerwacji przepustowości na połączeniach międzysystemowych. Alokacja przepustowości na granicy polsko-niemieckiej w punktach GCP Gaz-System/ONTRAS i Mallnow będzie odbywać się poprzez platformę RBP. Przepustowość w pozostałych punktach na połączeniach międzysystemowych Gaz-System i Gaz-System ISO będzie oferowana na Platformie GSA – czytamy w komunikacie.

Aukcje przeprowadzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z 16 marca 2017 roku, ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu (CAM NC). Dokument ten nakazuje, aby operatorzy w punktach na połączeniu z innymi systemami przesyłowymi oferowali standardowe produkty, tzn. przepustowość udostępnianą na okresy roczne, kwartalne, miesięczne, dobowe lub śróddzienne. Kodeks sieci wymaga również od operatorów publikacji oferty produktowej na miesiąc przed terminem aukcji rocznej.

Informacje dotyczące wielkości oferowanych przepustowości w poszczególnych punktach oraz okresach są opublikowane na platformie GSA oraz RBP.

Gaz-System/Jędrzej Stachura

Jakóbik: Europa chce zamknąć stację benzynową Putina