Inwazja Rosji na Ukrainę wpływa na prognozy globalnego zużycia gazu w najbliższych latach

8 sierpnia 2022, 12:45 Alert

Wysokie ceny gazu oraz ryzyko kolejnych przerw w dostawach, wywołane rosyjską polityką energetyczną, spowodowały redukcję prognoz wzrostu popytu w najbliższych latach – informuje w raporcie Międzynarodowa Agencja Energii. 

Fot. Polska Spółka Gazownictwa

Oczekuje się, że światowe zużycie gazu ziemnego skurczy się w 2022 roku i będzie powoli odbudowywało się w ciągu następnych trzech lat. Wpływ na taki stan rzeczy mają rekordowo wysokie ceny gazu ziemnego, które powodują, że wielu jego odbiorców w Europie redukuję jego zużycie m.in. firmy nawozowe i chemiczne, które ograniczają produkcję niektórych rodzajów nawozów. Dodatkowo rynek obawia się kolejnych zawirowań związanych z podażą gazu z głównego kierunku jego dostaw do Europy czyli z Rosji. Sytuacja ta wpływa również na reputację gazu jako paliwa przejściowego w dobie transformacji światowych gospodarek z źródeł wysokoemisyjnych.

Według nowego raportu MAE na temat rynku gazu globalne zapotrzebowanie na gaz ma wzrosnąć o 140 miliardów metrów sześciennych w latach 2021-2025 – mniej niż połowę kwoty wcześniej prognozowanej i mniej niż wzrost o 170 miliardów metrów sześciennych odnotowany w samym 2021 roku (po pandemii COVID-19). Rewizja w dół wzrostu popytu na gaz w nadchodzących latach to głównie efekt słabszej aktywności gospodarczej i mniejszego przechodzenia z węgla czy ropy na gaz. Według MAE szybszy rozwój wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i wzmożone wysiłki na rzecz bardziej efektywnego wykorzystania energii złagodziłyby presję na ceny energii i pomogłyby wrażliwym na ceny rynkom wschodzącym uzyskać dostęp do dostaw gazu.

Niesprowokowana wojna Rosji na Ukrainie poważnie zakłóca rynki gazowe, które już wykazywały oznaki napięcia – powiedział dyrektor ds. rynków energetycznych i bezpieczeństwa MAE Keisuke Sadamori.

– Obserwujemy teraz nieuniknione skoki cen, ponieważ kraje na całym świecie konkurują o dostawy LNG, ale najbardziej właściwą odpowiedzią na dzisiejszy globalny kryzys energetyczny są podjęte wysiłki w celu bardziej wydajnego wykorzystania energii i przyspieszenia przejścia na czystą energię – dodał Sadamori.

Oczekuje się, że region Azji i Pacyfiku będzie odpowiadał za połowę przewidywanego wzrostu światowego zapotrzebowania na gaz do 2025 roku Pod względem sektorów oczekuje się, że przemysł będzie odpowiadał za 60 procent światowego popytu. Prognozy te są jednak obarczone ryzykiem spadku ze względu na wysokie ceny i potencjalnie niższy wzrost gospodarczy.

Zobowiązanie Unii Europejskiej do stopniowego wycofywania importu gazu z Rosji – historycznie jej największego dostawcy – ma globalne reperkusje, ponieważ rosnący w Europie popyt na LNG przyciąga dostawy pierwotnie przeznaczone do innych regionów. Według wyliczeń raportu MAE, podstawowy wariant zakłada, że ​​eksport rosyjskiego gazu rurociągowego do UE spadnie o ponad 55 procent w latach 2021-2025. Drugi wariant przewiduje redukcję importu z Rosji aż o 75 procent w tym samym przedziale czasowym.

Międzynarodowa Agencja Energii/Mariusz Marszałkowski

Jakóbik: Polska śpi na gazie? Powinna oszczędzać i tak