Koniec unijnego wsparcia inwestycji gazowych nie zagraża pływającemu gazoportowi w Gdańsku

19 lipca 2021, 16:15 Alert
Planowana rozbudowa infrastruktury lądowej, aby rozprowadzać gaz z planowanego FSRU w Gdańsku. Grafika; Gaz-System
Planowana rozbudowa infrastruktury lądowej, aby rozprowadzać gaz z planowanego FSRU w Gdańsku. Grafika; Gaz-System

Unia Europejska finalizuje prace nad nowym rozporządzeniem TEN-E. W ramach projektowanych zmian po 2029 roku nie będzie już można wspierać inwestycji gazowych, chyba że ich celem będzie przesył wodoru. Czy to oznacza, że inwestycje Gaz-Systemu, w tym pływający terminal LNG w Gdańsku, mogą być zagrożone? Operator polskiego systemu przesyłowego przekonuje, że takiego zagrożenia nie ma.

W czerwcu Rada Unii Europejskiej postanowiła nie wspierać już nowych projektów dotyczących gazu i ropy oraz wprowadzić obowiązkowe kryteria zrównoważoności dla wszystkich projektów. W okresie przejściowym (czyli do 31 grudnia 2029 roku) będzie można rozprowadzać wodór obiektami infrastruktury gazowej, specjalnie przerobionymi do przesyłu lub magazynowania uprzednio zdefiniowanej mieszanki wodoru z gazem ziemnym lub biometanem.

Nowe regulacje nasuwają pytania o przyszłość nowych projektów gazowych realizowanych do końca lat 20. przez operatora systemu przesyłowego gazu w Polsce, Gaz-System. Na pytania o źródło finansowania nowych inwestycji gazowych, operator odpowiada, że spółka pozyskuje środki finansowe na realizację inwestycji z wielu źródeł.

Państwa unijne chcą przedłużenia wsparcia gazociągów do 2029 roku

Gaz-System ma zabezpieczone środki na inwestycje

Pierwszym źródłem finansowania inwestycji są środki własne, pochodzące przede wszystkim z opłat za przesył gazu. – Kolejnym źródłem są środki unijne. Gaz- System w latach 2014-2019 pozyskał ok. 4,5 mld zł dotacji unijnych na inwestycje związane z systemem przesyłowym w Polsce. Pozostałym źródłem finansowania są kredyty komercyjne, które pozyskaliśmy w wysokości 5 mld zł na polskim rynku finansowym – wyjaśnia operator.

Gaz -System niemniej z uwagą przygląda się dyskusji i zmianie w podejściu do finansowania projektów gazowych w ramach funduszy UE, w tym do zmieniających się wytycznych dla realizacji projektów energetycznych, zawierających warunek m.in. dostosowania infrastruktury do przesyłu wodoru. – Jako spółka jesteśmy świadomi faktu, że wraz ze zmieniającą się polityką UE w odniesieniu do projektów gazowych pozyskanie dofinansowania na ich realizację w kolejnych latach może być utrudnione, niemniej trudno to przesądzić na obecnym etapie – tłumaczy operator systemu przesyłowego w korespondencji z BiznesAlert.pl.

Czy pływający terminal w Gdańsku jest zagrożony?

Gaz System wyjaśnia, że mająca powstać do 2026/2027roku pływająca jednostka regazyfikacyjna w Gdańsku o mocy co najmniej  4,5 mld m sześć. rocznie (nie wykluczone, że po badaniu rynku będzie ona większa), znajduje się na czwartej liście PCI (Project Common Interest) co oznacza dalsze możliwości aplikowania o środki w ramach konkursów grantowych, zgodnie z obecnym brzmieniem Rozporządzenia TEN-E. – Planowana w niedalekiej przyszłości nowelizacja Rozporządzenia TEN-E wprowadzi nowe kryteria kwalifikowalności uzyskania pomocy finansowej z instrumentu „Łącząc Europę” dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania – czytamy w stanowisku operatora. Celem tych działań jest umożliwienie osiągnięcia pełnej zgodności infrastruktury energetycznej oraz neutralności klimatycznej do 2050 roku. – Gaz-System podejmuje w tym kierunku szereg inicjatyw – zapewnia spółka.

Bartłomiej Sawicki

FSRU: Rezerwacja mocy drugiego gazoportu nastąpi jesienią. Ma być gotowy w 2027 roku