Inwestycje Gazpromu w wydobycie są najniższe od siedmiu lat

14 sierpnia 2015, 06:45 Alert
Siła Syberii
Gazociąg Siła Syberii. Grafika: Gazprom

(Wiedomosti/Piotr Stępiński)

Jak informują Wiedomosti powołując się na raport sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za okres styczeń-marzec w pierwszym kwartale 2015 roku inwestycje Gazpromu w wydobycie gazu zmniejszyły się o 41 procent do poziomu 33,7 mld rubli. W porównaniu z czwartym kwartałem 2014 roku wydatki zmalały 3,7 razy.

– Prawdą jest, że w zeszłym roku Gazprom przygotowywał się do uruchomienia drugiej fazy wydobycia ze złoża Bowanenkowo, która rozpoczęła się w grudniu. Jak wykazano w raporcie spółki za 2014 roku najwięcej środków wydano na urządzenia oraz realizację programu rekonstrukcyjnego i technicznej modernizacji obiektów wydobycia gazu – czytamy w Wiedomostiach.

Według przedstawicieli Gazpromu inwestycje kapitałowe w obiekty służące wydobyciu gazu są realizowane w niezbędnej wysokości.

Zdaniem zarządzającego portfelem GL Financial Group Sergieja Wahramiejewa z powodu spadku ceny ropy oraz oczekiwanego spadku cen gazu spółka mogła obniżyć swoje inwestycje w pierwszym kwartale br.

W ogólnym zestawieniu inwestycje rosyjskiego koncernu w trzech pierwszych miesiącach 2015 roku wzrosły o 7 procent do 252 mld rubli.

Inwestycje Gazpromu

Roczne inwestycje Gazpromu. Źródło: Wiedomosti

Około 35 procent tej sumy było przeznaczone na transport gazu (88,9 mld rubli), 27 procent na wydobycie ropy oraz kondensatu gazowego (67,2 mld rubli). Wielkości te wzrosły odpowiednio o 12,7 procent oraz 17,4 procent.

Inwestycje Gazpromu w transport

Roczne inwestycje Gazpromu w transport. Źródło: Wiedomosti

 

W listopadzie 2014 roku zarząd Gazpromu zatwierdził tegoroczny program inwestycyjny w wysokości 840 mln rubli. Z kolei w kwietniu prezes koncernu Aleksiej Miller mówił, że ta kwota zostanie zwiększona do ponad 1 bln rubli.

– Dzisiaj możemy powiedzieć, że program inwestycyjny Gazpromu będzie poddany korekcie tak aby został zwiększony do 4 mld dolarów – powiedział Miller w wywiadzie dla telewizji Rassija 24 dodając, że jest to ,,znacząca suma a większa część tych środków Gazprom skieruje do projektów w ramach Wschodniego Programu Gazowego.” Chodzi o program rozwoju eksportu do Chin oraz innych krajów azjatyckich. W jego ramach realizowane są projekty Siła Syberii i Siła Syberii 2, które czekają na wsparcie Chińczyków.

Zdaniem analityka Sberbanku CIB Waleriego Nesterowa Gazprom nie ma obecnie konieczności inwestowania w wydobycie gazu ponieważ nie ma wystarczającego zapotrzebowania na surowce. Według cytowanego przez Wiedomosti eksperta zapotrzebowanie Europy spada a koncern posiada nadwyżkę w wysokości 200 mld m3.

Na podstawie wyliczeń Wiedomosti Gazprom na niezapowiedziane projekty mógł wydać co najmniej 2,4 bln rubli.

W zeszłym roku sprzedaż rosyjskiego gazu do Europy spadła o 9 procent do poziomu 146,6 mld m3 przy czym na o tyle też zmniejszył się poziom wydobycia – do 444 mld m3.

Mimo to Gazprom oczekuje, że eksport gazu do Europy wzrośnie do 156-160 mld m3.