Iran domaga się interwencji Europy w sprawie sankcji USA

15 maja 2019, 09:30 Alert

Źródło agencji ISNA w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej informuje, że Iran oficjalnie zawiesił wykonanie części zobowiązań tzw. porozumienia nuklearnego. Domaga się od Europejczyków interwencji w sprawie sankcji USA.

Flaga Iranu. Źródło: Flickr
Flaga Iranu. Źródło: Flickr

Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Iranu podjęła decyzję o wycofaniu z części ustaleń układu P5+1, który zakładał, że Teheran zrezygnuje z wzbogacania uranu na cele militarne.

Porozumienie nuklearne zostało zawarte w 2015 roku między Iranem a Radą Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i Niemcami (grupą P5+1). Iran miał na jego mocy prawo do odbudowy reaktora w Arak do celów badawczych a USA i Unia Europejska zdjęły sankcje. USA przywróciły swe obostrzenia po wycofaniu z układu.

Iran grozi, że wróci do wzbogacania uranu, jeśli uczestnicy układu po stronie europejskiej nie spełnią swoich zobowiązań w ciągu 60 dni. Zawieszone obligacje to sprzedaż nadwyżki uranu i ciężkiej wody z elektrowni jądrowych do innych krajów. Iran domaga się od europejskich uczestników porozumienia nuklearnego ochrony jego interesów w sektorze bankowym i naftowym, w których uderzają w niego sankcje przywrócone przez USA. Ten kraj opuścił układ 8 maja zeszłego roku.

ISNA/Wojciech Jakóbik