IRENA: Do 2050 roku moc elektrowni wiatrowych może wzrosnąć dziesięciokrotnie

21 października 2019, 10:15 Alert

Moc elektrowni wiatrowych do 2050 roku może wzrosnąć dziesięciokrotnie, do poziomu ponad 6 TW – prognozuje w najnowszym raporcie Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency – IRENA).

fot. Pixabay

Według prognoz IRENA postępujący trend dekarbonizacji w energetyce pociągnie za sobą zdecydowany wzrost mocy zainstalowanej w źródłach wiatrowych. Agencja szacuje, że globalna moc zainstalowana w lądowej energetyce wiatrowej do 2030 roku wzrośnie ponad trzykrotnie z 542 GW (na koniec ubiegłego roku) do 1,787 TW, a do 2050 ponad dziewięciokrotnie do 5,044 TW. W przypadku morskiej energii wiatrowej prognoza agencji zakłada, że do 2030 r. moc tego typu źródeł osiągnie poziom ok. 228 GW, a w 2050 sięgnie 1 TW.

Jednocześnie IRENA szacuje, że jeśli chodzi o lądową energetykę wiatrową to w 2050 roku 50-procenty udział w mocy zainstalowanej będzie miała Azja, z nią będzie Ameryka Północna (23 proc.) i Europa (10 proc.). W przypadku morskich farm wiatrowych, według prognoz agencji, Azja będzie miła ponad 60 proc. udział, Europa (22 proc.), a Ameryka Północna (16 proc.). W Azji wiodącą rolę będą odgrywały Chiny z 2,525 TW zainstalowanej mocy wiatrowej na lądzie i na morzu do 2050 r., na drugiej pozycji mają być Indie (443 GW), a za nimi Korei Płd. (78 GW).

Jednak jak zastrzega IRENA przyspieszyć wzrostu energetyki wiatrowej w nadchodzących dziesięcioleciach wymaga znacznego zwiększenie inwestycji. Średnio globalne roczne inwestycje w energię wiatrową na lądzie muszą wzrosnąć z 67 mld USD obecnie do146 mld w 2030 r. i 211 mld w 2050 r. W przypadku morskiej energii wiatrowej średnie globalne roczne inwestycje musiałyby wzrosnąć z 19 mld obecnie do 61 mld USD do 2030 i 100 mld USD w 2050 r.

IRENA szacuje, że koszt energii elektrycznej (LCOE) z lądowych farm wiatrowych będzie spadał do poziomu 2-3 centów USD/kWh do 2050 r. W porównaniu do 6 centów USD/kWh w 2018 r. Koszty energii z morskich farm według prognoz agencji spadną do 3-7 centów USD/kWh do 2050 r. w porównaniu do 13 centów USD/kWh w 2018 r.

Według prognoz agencji wraz z rozwojem energetyki wiatrowej zatrudnienie w branży i jej otoczeniu może wzrosnąć nieco ponad milion miejsc pracy w 2018 r. do ponad 3,7 miliona do 2030 roku i ponad 6 milionów do 2050 roku.

CIRE.PL