IRENA: OZE stanowią już jedną trzecią światowych mocy wytwórczych

3 kwietnia 2019, 14:15 Alert

Według najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), w 2018 roku utrzymał się 10-letni trend wzrostu mocy wytwórczych w sektorze energetyki odnawialnej. Tylko w ubiegłym roku na świecie zainstalowano 171 GW mocy w sektorze OZE.

OZE. fot. Pixabay
OZE. fot. Pixabay

W 2018 roku wzrost mocy wytwórczych OZE wyniósł 7,9 procent. 84 procent tego wzrostu stanowiły moce zainstalowane w ramach energetyki wiatrowej i słonecznej. W efekcie obecnie jedna trzecia światowych mocy wytwórczych pochodzi z odnawialnych źródeł energii.

Liderem w instalacjach OZE była Azja, na terenie której zainstalowano 61 procent z nich. Kontynent ten zwiększył swoje „zielone” moce wytwórcze o 11,4 procent. Duży wzrost nowych mocy odnotowano także na wyspach Oceanii. Stanowił on 17,7 procent ogólnego przyrostu. Na trzecim miejscu znalazła się Afryka.

– Dzięki atrakcyjnej sytuacji biznesowej energetyka odnawialna stała się najczęściej wybieraną technologią dla nowych mocy wytwórczych – powiedział dyrektor generalny IRENA, Adnan Z. Amin. Podkreślił on, że proces wdrażania musi przebiegać szybciej, jeśli kraje chcą osiągnąć globalne cele klimatyczne oraz cele zrównoważonego rozwoju.

W przypadku konwencjonalnej energetyki przyrost mocy wytwórczych utrzymuje się na stabilnym poziomie około 115 GW w skali roku, bez znacznych odchyleń. Najwięcej nowych instalacji powstało w Azji oraz na Bliskim Wschodzie. W przypadku Europy, Ameryki Północnej oraz Oceanii konwencjonalna energetyka zubożała łącznie o 85 GW od 2010 roku.

Do końca 2018 roku na świecie zainstalowano 2351 GW mocy wytwórczych w sektorze OZE. Największy obecnie w nim udział posiada hydroenergetyka, która obejmuje już 1172 GW mocy. 564 GW zainstalowano w ramach energetyki wiatrowej, 480 GW – energetyki słonecznej. Geotermia stanowi 13 GW mocy, a energia morska (np. energia z fal) – 500 MW.

IRENA/Patrycja Rapacka