San Leon sprzeda część koncesji na poszukiwanie ropy i gazu w Polsce

19 września 2017, 14:37 Alert
<Samsung NV3, Samsung VLUU NV3>
Odwiert łupkowy w Polsce.

Firma San Leon Energy, poszukująca gazu i ropy w Europie i Afryce Północnej, sprzeda część polskich koncesji dotyczących poszukiwania ropy i gazu – podała spółka w komunikacie na stronie internetowej.

Spółka sprzeda koncesje Cieszyn, Bielsko Biała, Prusice, Kotlarka, Góra i Nowa Sól. San Leon zachowuje jeszcze koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego na niekonwencjonalnych złożach Gdańsk W oraz Szczawno.

Koncern poinformował, że zawarł szereg umów z firmą TSX-Ventures na rzecz koncernu Horizon Petroleum Ltd. Dokumenty dotyczyły sprzedaży  100 proc. udziałów w dwóch koncesjach naftowych i gazowych w Cieszynie i Bielsku-Białej. Transakcja miała zostać zrealizowana poprzez przekazanie 100 proc. udziałów spółce zależnej. Koncern pozbył się także 100 proc. udziałów w dwóch dodatkowych koncesjach naftowych i gazowych w Polsce, znanych jako Prusice i Kotlarka. W ramach tej transakcji Horizon Petroleum wypłacił bezzwrotny depozyt w wysokości 100 000 USD i zaciągnął pożyczkę w wysokości 100 000 USD.

Poszukiwania gazu z łupków w Polsce

Koncern był jedną z kliku zagranicznych firm, które były zaangażowane w poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce. Firma jako jedna z niewielu była bliska komercyjnego przepływu surowca. Na początku 2014 roku koncern przekazał, że testy na pionowym odwiercie Lewino-1G2, wykonanym na koncesji Gdańsk W, dają zadowalające rezultaty.

W 2013 i 2014 roku San Leon wykonał na odwiercie Lewino 3 stymulację złoża. Podczas ostatniego szczelinowania hydraulicznego, wykonanego w styczniu 2014 roku, koncern osiągnął stabilny poziom wydobycia gazu w wysokości między 12,7 a 16,9 tys. m sześc. Dalszych prac jednak nie przeprowadzono, co wynikało najprawdopodobniej z braku środków inwestycyjnych oraz partnerów do prowadzenia projektu.

San Leon Energy zmniejsza zaangażowanie w polskie złoża

Koncern już od kilku miesięcy stopniowo rezygnował z działalności w Polsce. W listopadzie 2016 roku San Leon Energy zdecydował o sprzedaży wszystkich udziałów w dwóch projektach gazowych w Wielkopolsce. Nabywcą udziałów w projektach Rawicz oraz Siekierki stała się amerykańska firma Palomar Natural Resources.

Irlandczycy chcą najprawdopodobniej skoncentrować swoje wysiłki na wydobyciu ropy naftowej w Nigerii.

Amerykanie zaangażują się mocniej w polski gaz ziemny

 Według stanu na dzień 31 sierpnia 2017 r. w Polsce obowiązuje 20 koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż węglowodorów uwzględniających gaz z łupków. Koncesje te zostały udzielone na rzecz 7 polskich i zagranicznych podmiotów (koncesjonariuszy). Do 31 sierpnia 2017 r. koncesjonariusze wykonali 72 otwory rozpoznawcze.
PAP/BiznesAlert.pl/Ministerstwo Środowiska/Bartłomiej Sawicki