Rys. 7 Poziomy wybranych markerów cenowych gazu, Źródło: Thomson Reuters

Rys. 7 Poziomy wybranych markerów cenowych gazu, Źródło: Thomson Reuters